Andere reglementen

De verschillende organen kunnen reglementen en verordeningen goedkeuren. De belastingen, retibuties en tariefreglementen vind je hier terug, andere reglementen die niet in dit rijtje thuis horen, kan je hieronder raadplegen.

 

Gemeenteraad

Titel Goedgekeurd op Gepubliceerd op
Het arbeidsreglement van de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord 27/05/2019 15/07/2019
Het academiereglement van de Hagelandse Academie voor Muziek en Woord 27/05/2019 15/07/2019
Het reglement Cultuurraad Diest 27/05/2019 15/07/2019
Het reglement inzake het toekennen van eretitels aan mandatarissen, directeurs van een gemeenteschool en de decretale graden van de stad Diest 23/09/2019 26/09/2019
Het reglement voor het invoeren van Parkeer plus Zorg 23/09/2019 27/09/2019
Huurvoorwaarden voor het gebruik van de infrastructuur behorend tot de gemeentelijke basisscholen 23/09/2019

10/10/2019

pdf bestandReglement ereburgerschap (162 kB) 25/11/2019 24/01/2020
pdf bestandReglement cameratoezicht op een niet-besloten plaats (openbaar domein) op het grondgebied van Diest (164 kB) 16/12/2019 19/12/2019
pdf bestandTijdelijk reglement telewerk.pdf (217 kB) 29/06/2020 1/07/2020
pdf bestandPolitiereglement houdende handhaving van de openbare orde op het provinciaal domein Halve Maan .pdf (514 kB) 28/09/2020 30/09/2020
pdf bestandReglement_inzake_beperken_geldigheidsduur_conformiteitsattest.pdf (163 kB) 28/09/2020

05/01/2021

pdf bestandInternetreglement_Bilbiotheek.pdf (143 kB) 23/11/2020 

05/01/2021

pdf bestandE-reader_reglement_Bibliotheek.pdf (154 kB) 23/11/2020 05/01/2021
pdf bestandReglement_cultuurcheques.pdf (134 kB) 14/12/2020 05/01/2021
pdf bestandReglement_terbeschikkingstelling_telecommunicatiemiddelen_aan_mandatarissen.pdf (152 kB) 25/01/2021 26/01/2021
pdf bestandDienstreglement bibliotheek.pdf (162 kB) 22/02/2021 25/02/2021
pdf bestandReglement burgerbegroting.pdf (187 kB) 22/02/2021 25/02/2021
pdf bestandReglement premiestelsel inbraakbeveiliging particuliere woningen.pdf (155 kB) 22/02/2021 25/02/2021
pdf bestandReglement beleefstraten.pdf (365 kB) 26/04/2021 28/04/2021
pdf bestandReglement_milieuprijs.pdf (212 kB) 31/05/2021 01/06/2021
pdf bestandReglement_toegankelijkheidsprijs.pdf (133 kB) 31/05/2021 01/06/2021
pdf bestandReglement betreffende de terbeschikkingstelling van de telecommunicatiemiddelen aan personeelsleden.pdf (324 kB) 21/06/2021 23/06/2021
pdf bestandToelagereglement tegemoetingkoming abonnement zwembadgedeelte Halve Maan.pdf (131 kB) 21/06/2021

23/06/2021

pdf bestandHuishoudelijk reglement van de raad.pdf (665 kB) 21/06/2021 23/06/2021
pdf bestandAfvalreglement (173 kB) 20/12/2021 01/01/2022
pdf bestandSubsidiereglement 2022 AGB Cultuurcentrum Diest.pdf (241 kB) 20/12/2021 30/12/2021
pdf bestandHuishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang 't Kliekske-De Kliek.pdf (493 kB) 21/02/2022 23/02/2022
pdf bestandSubsidiereglement ikv projecten flankerend onderwijs.pdf (515 kB) 21/02/2022 23/02/2022
pdf bestandReglement Diestse partiturenbibliotheek.pdf (164 kB) 21/02/2022 23/02/2022
pdf bestandZonaal evenementenreglement.pdf (1.1 MB) 21/02/2022 23/02/2022
pdf bestandZonaal horecareglement.pdf (912 kB) 21/02/2022 23/02/2022
pdf bestandLokaal toewijzingsreglement v. personen met (vermoeden van) lichte verstandelijke handicap, zwakbegaafdheid of autisme.pdf (156 kB) 28/03/2022 30/03/2022

 

College van burgemeester en schepenen

Titel Goedgekeurd op Gepubliceerd op
Huishoudelijk reglement van het college van burgemeester en schepenen 28/01/2019 6/02/2019
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer-gebiedsdekkende maatregel afbakening zone 50-omgeving N127 1/07/2019 15/07/2019
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer aanpassen parkeren op de Grote Markt 1/07/2019 15/07/2019
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer- gebiedsdekkende maatregel: blauwe zone Vervoortplaats en omgeving 1/07/2019 15/07/2019
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer- gebiedsdekkende maatregel: blauwe zone Turnhoutsebaan 22/07/2019 23/07/2019
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Turnhoutsebaan deel tussen R26 (viaduct) en R26 (Citadellaan) 12/08/2019 13/08/2019
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer in de Michel Theysstraat 19/08/2019 22/08/2019
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer- Refugiestraat 19/08/2019 22/08/2019
Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer- blauwe zone Bevrijdingsstraat 7/10/2019 10/10/2019

Aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer: gebiedsdekkende maatregelen Groenstraat, Lazarijstraat, Turnhoutsebaan, Spoorwegstraat

27/01/2020 31/01/2020
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer Omer Vanaudenhovelaan (blauwe zone Parking thv Leesthof).pdf (68 kB) 23/03/2020 24/03/2020
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer Schoenmakersstraat.pdf (55 kB) 20/04/2020 21/04/2020
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer-invoeren van enkele rijrichting Vervoort-Wijngaardstraat.pdf (56 kB) 29/06/2020 01/07/2020
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer-invoeren van erf op de Grote Markt.pdf (88 kB) 04/06/2020 04/06/2020
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer Reppelsebaan.pdf (61 kB) 10/08/2020 11/08/2020
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer-invoeren van enkele rijrichting Vervoort-Wijngaardstraat (47 kB) 24/08/2020 25/08/2020
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer- gebiedsdekkende maatregelen Diest centrum (fietszone).pdf (61 kB) 07/09/2020

09/09/2020

pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Zelemseweg.pdf (93 kB) 12/10/2020 14/10/2020
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over he wegverkeer-Steineweg-invoeren van fietsstraat.pdf (55 kB) 30/11/2020 01/12/2020
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Meidoornstraat.pdf (78 kB) 25/01/2021 27/01/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Wijngaardstraat.pdf (81 kB) 25/01/2021 27/01/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer gebiedsdekkende maatregelen cluster Halve Maan.pdf (84 kB) 25/01/2021 27/01/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer -Oude Baan-invoeren beperkt éénrichtingsverkeer (84 kB) 25/01/2021 27/01/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer -Vervoortstraat- invoeren beperkt éénrichtingsverkeer (82 kB) 25/01/2021 27/01/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer -Citadellaan.pdf (102 kB) 01/02/2021 03/02/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - verkeersmaatregelen nav vaccinatiecentrum CC Den Amer.pdf (83 kB) 08/02/2021 09/02/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer-afsluiting van de Berk- en Kleinbergstraat tgv schoolstraat (82 kB) 22/02/2021 24/02/2021
pdf bestandAanpassing aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer-Wijngaardstraat.pdf (223 kB) 12/04/2021 13/04/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer-gebiedsdekkende maatregelen Schaffen centrum.pdf (211 kB) 12/04/2021 13/04/2021
pdf bestandAanpassing aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer-Fabrieksstraat.pdf (118 kB) 12/04/2021 13/04/2021
pdf bestandAanpassing aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer-verkeersmaatregelen vaccinatiecentrum Den Amer.pdf (83 kB) 12/04/2021 13/04/2021
pdf bestandTijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer - verkeersmaatregelen uitbreiding terrassen.pdf (56 kB) 03/05/2021 04/05/2021
pdf bestandAanpassing aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer Cauwberg en gedeelte Diesterestraat.pdf (47 kB) 17/05/2021 20/05/2021
pdf bestandAanpassing aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer gebiedsdekkende maatregel zone 50.pdf (56 kB) 17/05/2021 20/05/2021
pdf bestandAanpassing tijdelijk reglement betreffende de politie over het wegverkeer tbv terrassen Grote Markt en K. Albertstraat.pdf (57 kB) 24/05/2021 25/05/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer mbt voetgangerszone stadscentrum.pdf (56 kB) 21/06/2021 23/06/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer uurregeling laad en losplaatsen.pdf (47 kB) 28/06/2021

05/07/2021

 pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - Vroentestraat - verbod op stilstaan er parkeren.pdf (57 kB) 12/07/2021 14/07/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer -uitbreiding bebouwde kom Kaggevinne.pdf (73 kB) 26/07/2021 10/08/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer - verkeer in de Boudewijnvest.pdf (69 kB) 23/08/2021 24/08/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer -Afsluiten Berk- en Kleinbergstraat tgv schoolstraat.pdf (82 kB) 30/08/2021 31/08/2021
pdf bestandTijdelijk politiereglement betreffende het verkeer in de Schaffensestraat gedurende het afsluiten O. Vanaudenhovelaan.pdf (59 kB) 13/09/2021 23/09/2021
pdf bestandTijdelijk politiereglement betreffende het verkeer in de Rozenlaan.pdf (59 kB) 20/09/2021 23/09/2021
pdf bestandAanpassing aanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer-voetgangerszone in het stadscentrum.pdf (67 kB) 04/10/2021 11/10/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer-parkeerverbod in de Kluisbergstraat.pdf (58 kB) 04/10/2021 11/10/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer Schaffensestraat.pdf (68 kB) 11/10/2021 18/10/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer Valleilaan.pdf (66 kB) 13/10/2021 18/10/2021

pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer Statiestraat.pdf (66 kB)

13/10/2021 18/10/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer Sint-Jan Berchmansstraat.pdf (67 kB) 13/10/2021 18/10/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer Refugiestraat.pdf (66 kB) 13/10/2021 18/10/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer Ossekopstraat.pdf (65 kB) 13/10/2021 18/10/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer Oscar Nihoulstraat.pdf (77 kB) 13/10/2021 18/10/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer Koning Albertstraat.pdf (76 kB) 13/10/2021 18/10/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer Grote Markt.pdf (72 kB) 13/10/2021 18/10/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer Egide Alenusstraat.pdf (66 kB) 13/10/2021 18/10/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer Allerheiligenberg.pdf (67 kB) 13/10/2021 18/10/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer-bord B23 Antwerpsestrraat-F.Leopoldlaan.pdf (58 kB) 18/10/2021 19/10/2021
pdf bestandTijdelijk politiereglement betreffende het verkeer in de Schaffensestraat gedurende het afsluiten van de O. Vanaudenhovelaan.pdf (59 kB) 25/10/2021 08/11/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Valleilaan.pdf (109 kB) 25/10/2021 08/11/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Overstraat.pdf (66 kB) 25/10/2021 08/11/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Demerstraat.pdf (65 kB) 25/10/2021 08/11/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer afbakening parkeerzones stadskern.pdf (67 kB) 25/10/2021 08/11/2021
pdf bestandAanpassing aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Michel Theysstraat.pdf (71 kB) 25/10/2021 08/11/2021
pdf bestandAanpassing aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer laad- en losplaatsen.pdf (59 kB) 25/10/2021 08/11/2021
pdf bestandAanpassing aanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer Grote Markt.pdf (72 kB) 01/11/2021 08/11/2021
pdf bestandTijdelijk politiereglement betreffende het verkeer in de Oude Tramweg tijdens bouwprojecten omgeving.pdf (63 kB) 20/12/2021 28/12/2021
pdf bestandAanpassing aanvullend reglement betreffende de politie op het wergverkeer - laad- en losplaatsen.pdf (62 kB) 20/12/2021 28/12/2021
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie op het wegverkeer-uitbreiding bebouwde kom Diest centrum.pdf (71 kB) 24/01/2022 26/01/2022
pdf bestandAanvullend reglement houdende maatregelen mbt verkeer kruispunten K.Astridlaan-St.Jansveld-N. Welterstraat.pdf (62 kB) 24/01/2022 26/01/2022
pdf bestandTijdelijk politiereglement mbt verkeer in Kriekelswarande gedurende omleiding De Lijn.pdf (62 kB) 24/01/2022 26/01/2022
pdf bestandAanvulend reglement houdende maatregelen mbt tonnagebeperking binnenstad.pdf (72 kB) 21/02/2022 24/02/2022
pdf bestandAanvullend reglement betreffende de politie over het wegverkeer-gebiedsdekkende maatregelen Molenstede.pdf (70 kB) 07/03/2022 09/03/2022
pdf bestandRPR stad en OCMW Diest SC.pdf (1.11 MB) 07/03/2022 09/03/2022
pdf bestandArbeidsreglement.pdf (2.32 MB) 07/03/2022 10/03/2022
pdf bestandAanvullend reglement over het wegverkeer-snelheidsbeperking Citadellaan-Turnhoutsebaan.pdf (62 kB) 21/03/2022 23/03/2022
pdf bestandWijziging aanvullend reglement over het wegverkeer-laad en losplaatsen.pdf (64 kB) 21/03/2022 23/03/2022
pdf bestandWijziging aanvullend reglement over het wegverkeer-snelheid Molenstede.pdf (72 kB) 2103/2022 23/03/2022

Raad voor maatschappelijk welzijn

 

Vast bureau

Contact

Secretariaat
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 35 32 11
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
Warning 11 juli gesloten