Openbaarheid van bestuur

Diest moet haar inwoners duidelijk en voldoende informeren over het gevoerde beleid, de regelgeving en de dienstverlening. Dit heet actieve openbaarheid.

De burger zelf heeft ook het recht om bestuurdocumenten in te kijken, uitleg te krijgen of er een kopie van te ontvangen. Dit is passieve openbaarheid.

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar, maar er zijn uitzonderingen. Zo zal een aanvraag afgewezen worden als er bijvoorbeeld sprake is van het schenden van een geheimhoudingsverplichting, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (tenzij de betrokkene akkoord gaat). Daarnaast kan de overheid een aanvraag afwijzen als blijkt dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen bijvoorbeeld de bescherming van de openbare orde en veiligheid, een economische, financieel of commercieel belang van de overheid. Als de overheid weigert om inzage te geven, moet zij dit motiveren.

Alle informatie over openbaarheid van bestuur vind je op de website van de Vlaamse overheid

 

Hoe aanvragen?

Via een eenvoudige brief aan de stad of het OCMW Diest, Grote markt 1, 3290 Diest of via mail (info@diest.be).

Telefonische vragen komen niet in aanmerking.

Je vermeldt:

  • waarover de aanvraag gaat en om welke documenten het gaat,
  • op welke manier je de documentne wilt zien (inzage, uitleg, kopie)
  • je naam en postadres als aanvrager (enkel e-mailadres is niet voldoende),
  • je persoonlijk belang als je documenten van persoonlijke aard opvraagt die niet over jezelf gaan. 

Als de aanvraag onvolledig is, krijg je een vraag om de aanvraag verder te specifiëren of aan te vullen.

Als stad of OCMW Diest niet bevoegd is, maken we je vraag over aan de juiste overheid.

Contact

Secretariaat
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 35 32 11
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten