Gemeenteraadscommissies

Binnen de gemeenteraad kunnen commissies opgericht worden. Ze zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden die als taak kunnen hebben de besprekingen in de gemeenteraad voor te bereiden.

Verder kunnen deze commissies, binnen hun beleidsdomein, advies verlenen en voorstellen formuleren over de wijze waarop wordt vormgegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsuitvoering wenselijk wordt geacht.

Iedere gemeenteraadscommissie is samengesteld uit 8 raadsleden, de voorzitter van de commissie inbegrepen.

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies zijn in principe openbaar, behalve in de uitzonderingsgevallen die ook van toepassing zijn op de gemeenteraad.

In Diest zijn er volgende commissies:

1° Algemene Werking
2° Wonen en ondernemen
3° Leven en welzijn
4° Cultuur en Vrije Tijd
5° Personeel en Financiën

 

Vergaderdata

Je kan op de raadpleegomgeving van stad en OCMW Diest altijd opvolgen wanneer er een vergadering door gaat.  De agendapunten worden ten laatste 8 dagen op voorhand bekend gemaakt.

 

Bevoegdheden

De bevoegdheden van deze commissies zijn de volgende: 

Algemene werking

 • Algemene werking
 • ICT en communicatie
 • City marketing
 • Smart city
 • Mobiliteit
 • Archief (modern archief)
 • Bewaking deontologische code
 • Veiligheid
 • Participatie
 • Dienstverlening
 • Preventie

 

Wonen en ondernemen

 • Openbare werken
 • Ruimtelijke ordening
 • Milieu en duurzaamheid
 • Lokale economie
 • Landbouw
 • Erediensten en gebouwen van de eredienst
 • Patrimonium
 • Stads- en dorpsontwikkeling 

 

Leven en welzijn

 • Burgerzaken
 • Onderwijs (incl. flankerend onderwijs)
 • Kinderopvang
 • Welzijnsaangelegenheden
 • Huisvesting
 • Senioren
 • Gelijke kansenbeleid en Diversiteit
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Tewerkstelling
 • Jongerenzorg
 • Dierenwelzijn
 • Toegankelijkheid
   

Cultuur en Vrije tijd

 • Cultuur
 • Toerisme
 • Academies
 • Bibliotheek
 • Museum
 • Jeugd
 • Sport
 • Ontmoetingscentra
 • Erfgoed (incl. oud archief)
   

Personeel en financiën

 • Personeel
 • Financiën
   

Verenigde gemeenteraadscommissie

Om de bevoegdheidsoverschrijdende dossiers te bespreken werd een 'verenigde gemeenteraadscommissie' geïnstalleerd, waarvan alle raadsleden deel uitmaken.

 

Samenstelling gemeenteraadscommissie

Elke gemeenteraadscommissie bestaat uit een aantal leden uit de gemeenteraad. Wie er in welke commissie zetelt kan je in dit overzicht terug vinden.

 

Verslagen gemeenteraadscommissies

De verslagen van de commissies zijn sinds oktober 2016 online terug te vinden.

De verslagen van de gemeenteraadscommissies van voor oktober 2016 zijn opvraagbaar via mail naar het secretariaat

De gemeenteraadscomissies van oktober, november en december 2020 kan je raadplegen op het Youtubekanaal van de stad.

 

Contact

Secretariaat
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 35 32 11
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Warning 26 mei - 28 mei gesloten
Warning 6 juni gesloten