Zorgwonen

Zorgwonen (vroegere kangoeroewonen) is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning, zodat maximaal twee oudere (65-plus) of hulpbehoevende personen kunnen inwonen.

Voorwaarden

Een zorgwoning kan maar gemaakt worden als het is voor de huisvestiging van:

  • maximum twee personen van 65 jaar of ouder;
  • maximum twee hulpbehoevenden: personen met een handicap , personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering of personen met een nood aan ondersteuning om zich in het thuismileu te kunnen handhaven;
  • de zorgverlener indien de hulpbehoevenden gehuisvest blijven in de hoofdwooneenheid.

Procedure

  • Afhankelijk van de werken die je wil uitvoeren, is het mogelijk dat je eerst een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat je een melding moet doen bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Je kan hier een afspraak maken bij die dienst ruimtelijke ordening om na te gaan of je een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Vermeld bij het maken van een afspraak over welke woning (adres) je wil ombouwen in een zorgwoning.
  • Zodra de nieuwe inwoners in de zorgwoning trekken en als er aan de voorwaarden is voldaan, moet de adreswijziging doorgegeven worden aan de dienst bevolking. De dienst bevolking registreert dan in het bevolkingsregister dat je woning een zorgwoning is. Zo zijn alle instanities die gebruik maken van de gegevens van het rijksregister op de hoogte van je woonsituatie en wordt hierbij ook rekening gehouden voor de berekening van een premie of uitkering. Maak hier een afspraak om de adreswijziging voor de zorgwoning te registreren.

Bedrag

Er zijn geen subsidies of premies beschikbaar voor zorgwoningen.

65-plussers of hulpbehoevenden kunnen een aanpassingspremie aanvragen voor de aanpassingswerken aan de woning.

Wet- en regelgeving

Contact

Ruimtelijke ordening
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
Warning 26 mei gesloten
Warning 6 juni gesloten

Ook Interessant voor u?