Wateroverlast - stand van zaken

 • 22 juli 2021

We houden jullie op deze webpagina op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de wateroverlast in Diest.

Tips bij overstromingen:

 • Sluit de gastoevoer en elektriciteit af bij onmiddellijke dreiging van overstroming.
 • Je kan een plank of zandzakjes voor je garage leggen om binnenstromend water te vermijden.
 • Zorg dat alle aparte verwarmingstoestellen uit staan en de toevoer fysiek onderbreken.

Voor meer tips, ga naar de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.


Update (zondag 25 juli 2021)

Slachtoffers van de overstromingen en hun naasten kunnen voor slachtofferhulp terecht bij het CAW.

Ze kunnen contact opnemen via het nummer 0800 13 500 of via www.caw.be/chat, en worden verder geholpen door professionele hulpverleners. De dienst Slachtofferhulp van het CAW biedt emotionele steun, administratieve ondersteuning en juridische informatie voor mensen die getroffen zijn door deze ramp. Ook getuigen die nood hebben aan ondersteuning kunnen er terecht.

Mensen die online informatie en ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel vlak zoeken, kunnen terecht op de website van CAW: Overstromingen juli 2021.

 

Update (vrijdag 23 juli 2021) - 14.15 uur

Na het overleg met de ploegbazen en brandweer Diest werd verder gewerkt aan de voorbereidingen, om het voorspelde weer tegen te gaan:

 • Het bufferbekken in Assent staat opnieuw op een laag niveau. 
 • In Kaggevinne worden er werken uitgevoerd aan de Prinsenbosstraat, Safraanberg en Bredestraat i.v.m. ruiming en een lichte ophoging. 
 • In Schaffen wordt het Roth opgevolgd en grachten geruimd. 
 • In Webbekom werd een vaste afdekking geplaatst aan de Reustraat, de Leugenbeek werd op haar laagste niveau geplaatst en de K24 in Webbekom-dorp is op haar laagste niveau als nu mogelijk gebracht. 
 • In Diest werd de Begijnenbeek aangestuurd en verlaagd, het binnenbekken van de Demer werd verlaagd, om extra buffer te hebben. Doorgangen werd gecontroleerd en opengemaakt waar nodig. 
 • De overgangen van de Begijnenbeek naar de vijvers naar de Demer worden opnieuw optimaal gezet. 
 • Paletten zijn gevuld met zandzakjes en staan klaar in containers en vrachtwagens. 
 • Om 15.45 uur vindt er een operationele crissiscel met openbare werken, brandweer, politie, communicatie en integrale veiligheid plaats. Alles wordt opnieuw overlopen en afgevinkt naar stand van zaken. 
 • Vandaag en morgen maakt Aquafin alle slikkers proper. 

 

Update (vrijdag 23 juli 2021) - 11.20 uur

In overleg met Stad Halen wordt de Zelemseweg en Geneppestraat opnieuw opengesteld voor alle verkeer. Er kan opnieuw op de normale manier van Schaffen naar Zelem en omgekeerd gereden worden.

 


Update (donderdag 22 juli 2021) - 21.00 uur

Onze brandweerploeg heeft de Leugenbeek en het pompstation in Webbekom-dorp zo laag als mogelijk gezet. Morgen zijn er nog verschillende overlegmomenten, ook tussen brandweer Diest, Aquafin en VMM. Om 15.45 uur is er bijkomend een operationele crisiscel, waarbij alle voorbereidingen overlopen worden en afspraken gemaakt worden voor het weekend. Net zoals vorige week, vertrouwen wij op de kennis en instinct van onze mensen (brandweerpost Diest) en de voorbereidingen van onze ploegen. 
 

Update (donderdag 22 juli 2021) - 18.10 uur

Onze ploegen bereiden zich verder voor op aangeven van brandweer Diest.

Aan de Reustraat werd een vast schot geplaatst, om tijd te winnen tegenover zandzakken plaatsen en waarin geen bres kan geslagen worden, zoals afgelopen vrijdag uiteindelijk nog gebeurde. Ondertussen wordt in het stadsmagazijn volop gewerkt in het aanmaken van zandzakken en het klaarzetten van paletten en voertuigen. Morgen worden bijkomend nog andere locaties aangepakt, zoals bijvoorbeeld de gracht aan de Safraanberg. 

Mochten er zich problemen voordoen tijdens het weekend, meld je dit liefst via het e-loket 1722

Contact

Communicatie
Grote Markt 1
3290 Diest
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30