Start aanleg rioleringsstelsel Kelbergen

  • 6 september 2021

Aquafin legt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aan in de zijstraten van de Kelbergenstraat en de Engelbeekstraat in Schaffen. Daarnaast worden ook alle nutsvoorzieningen vernieuwd en komt er nieuwe straatverlichting. Deze maand zijn de voorbereidende werken van start gegaan. De aanleg van de nieuwe riolering zal acht maanden duren.

Scheiding van regen- en afvalwater

Met het gescheiden rioleringsstelsel wil Aquafin een verbinding creëren tussen het afvalwater van de omliggende woningen en de waterzuiveringsinstallatie van Diest. Het afvalwater blijft op zijn beurt netjes gescheiden van het regenwater dat in de riolering terechtkomt. Dat propere water wordt afgeleid van de riolering naar waterlopen of grachten in de buurt of sijpelt ter plaatse in de bodem. Beken en rivieren kunnen zo herleven en de biologische kwaliteit van het water verbetert.

Bovendien wordt wateroverlast voorkomen doordat het gescheiden rioleringsstelsel niet te kampen krijgt met overtollig regenwater.

Minderhindermaatregelen

Tijdens de werken is er enkel plaatselijk verkeer mogelijk, maar tijdens de werkuren (van 7 tot 16.30 uur) zal er op bepaalde momenten toch hinder zijn. Samen met de aannemer doet de stad er echter alles aan om de hinder waar mogelijk te beperken. Daarvoor nemen we verschillende minderhindermaatregelen.

De straten worden per deel opgebroken. Eerst verwijdert de aannemer de wegenis en daarna graaft hij over korte afstand een sleuf voor de rioolbuis. Zodra de buis in de grond ligt, wordt de sleuf aangevuld en afgedekt met steenslag.

Concreet vinden de werken plaats tussen het kruispunt met de Driesstraat en het kruispunt Stappersestraat/Schellekensberg. Het gaat hierbij om de straten Driesstraat, Kelbergenstraat, Kweekstraat, Stappersestraat, Vlassaertstraat en Schellekensberg.

Kelbergen Aquafin

Als eerste stap hebben de nutsbedrijven De Watergroep, Fluvius en Proximus in augustus al een vernieuwing van hun netten doorgevoerd. Aquafin is nu gestart met de aanleg van het rioleringsstelsel.

De werken zouden klaar moeten zijn tegen april 2022. Afhankelijk van verschillende factoren zoals de weersomstandigheden kan de planning nog veranderen.

Contact

Communicatie
Grote Markt 1
3290 Diest
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30