Stad Diest ondertekent lokaal energie- en klimaatpact

  • 28 september 2021

De Stad Diest heeft het lokaal energie- en klimaatpact (LEKP) ondertekend. Daarmee engageert de volledige gemeenteraad zich om concrete doelstellingen te behalen tegen 2030. Bovendien kan de stad door de ondertekening van dit pact rekenen op 84.910 euro extra subsidies om haar klimaatplan uit te voeren.

Engagement voor het klimaat

De Diestse gemeenteraad heeft een engagement voor het lokaal energie- en klimaatpact goedgekeurd. Het Lokaal Energie- en Klimaatpact wil de Vlaamse steden en gemeenten ondersteunen in het behalen van concrete doelstellingen en bouwt voort op reeds ingeburgerde initiatieven. In het Pact wordt er gefocust op vier domeinen: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater.

Concreet streeft het Pact tegen 2030 naar één boom per Vlaming, een halve meter haag of gevelgroen per inwoner, één extra natuurgroenperk per 1.000 inwoners, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één participatief hernieuwbaar energieproject per 500 inwoners, één laadpunt per 100 inwoners, één deelsysteem per 1.000 inwoners, één meter extra fietspad per inwoner, één vierkante meter ontharding per inwoner en één kubieke meter extra regenwateropvang per inwoner.

Wat betekent het Pact voor Diest?

Stad Diest springt mee op de kar en gaat een engagement aan om de voorgestelde doelstellingen te behalen. Voor het jaar 2021 wordt een bedrag van bijna 25 miljoen euro verdeeld tussen de steden en gemeenten die het Pact ondertekenen. Daardoor is de stad nu al zeker van 84.910 euro extra subsidies. Diest zal de extra middelen goed kunnen gebruiken om haar klimaatambities nog verder op te drijven.

De stad onderneemt al heel wat acties om de impact op het milieu te verminderen en de stad energiezuiniger en bewuster te maken. Zo ondertekende Diest eerder al het bomencharter, staan er meerdere Hoppinpunten gepland en zijn er subsidies voor inwoners die een tegeltuin of groendak willen aanleggen. Ook het Hemelwaterplan, dat de visie vastlegt om meer te ontharden en hemelwater maximaal op te vangen op het Diestse grondgebied, wordt de komende jaren uitgevoerd.

Contact

Communicatie
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30