Sportzaal De Vleugt

Verenigingen, bedrijven of particulieren kunnen een sportzaal huren.

Sportzaal Vleugt
Gemeentelijke Basisschool Schaffen- Vleugt
Vleugtstraat 37
3290 Schaffen

De sportzaal wordt gebruikt door sport- en jeugdverenigingen evenals door de scholen, de stedelijke sportdienst en de buitenschoolse kinderopvang. Het bovenzaaltje wordt vooral gebruikt voor het schenken van dranken.

  • De turnzaal met een oppervlakte van 22m x 15m x 8,5m, wordt gebruikt voor volleybal, basketbal, gymnastiek, badminton, korfbal,...
  • Het bovenzaaltje heeft een afmeting van 12m op 4 en wordt gebruikt als cafetaria, vergaderzaal,...

Bedrag

Er zijn 4 categorieën gebruikers:

  • categorie 1: verenigingen van Diest aangesloten bij een erkende adviesraad, voor activiteiten van volwassenen (+18 jaar);

  • categorie 2: andere Diestse verenigingen en inwoners van de stad Diest;

  • categorie 3: verenigingen en inwoners buiten de stad Diest;

  • categorie 4: jeugd (verenigingen van Diest aangesloten bij een erkende adviesraad, voor de activiteiten van jongeren tot 18 jaar).

De retributie voor de sportinfrastructuur wordt als volgt vastgesteld per uur:

Sportzaal

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4 Jeugd

Sportzaal Vleugt

6,00 euro

25,00 euro

42,00 euro

3,00 euro

De retributie voor het gebruik van de kantine en polyvalente zaal Warandestadion en dekantine sportzaal Vleugt wordt per uur als volgt vastgesteld:

Kantine

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Kantine sportzaal Vleugt

3,00 euro

6,00 euro

9,00 euro

In bovenstaande bedragen is het verbruik van de nutsvoorzieningen inbegrepen. De verenigingen dienen zelf in te staan voor het opruimen van de zaal en moeten zelf huisvuilzakken te voorzien. Ook de uren in gebruik voor de voorbereiding en opruiming moeten betaald te worden.

Evenementenloket
CC Den Amer
Nijverheidslaan 24-26
3290 Diest
België
08:30 - 12:30
13:30 - 16:00
08:30 - 12:30
13:30 - 19:00
08:30 - 12:30
13:30 - 16:00
08:30 - 12:30
13:30 - 16:00
08:30 - 12:30
12:30 - 16:00
Gesloten
Gesloten