Sociaal abonnement de Lijn – Buzzy Pass – omnipass - vervoersgarantie

Mensen met een leefloon, inkomensgarantie en ouderen met een gewaarborgd inkomen kunnen tegen verminderde prijs een Buzzy Pazz of Omnipas Vervoersgarantie (VG) voor twaalf maanden kopen. Dit vervoerbewijs geeft recht op onbeperkt gebruik van alle vervoerdiensten van De Lijn.

Ook jongeren in Begeleid Zelfstandig Wonen of asielzoekers kunnen een VG-abonnement krijgen

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een Buzzy Pazz of Omnipas aan verminderd tarief als je:

  • recht hebt op het leefloon of gelijkgesteld bent door
  • inwonende schoolgaande kinderen, minderjarig of meerderjarig
  • inwonende ouders
  • personen met wie de gerechtigde een gezin vormt, voor zover hun inkomsten meegerekend werden.
  • recht hebt op het equivalent leefloon
  • in een lokaal opvanginitiatief (LOI) verblijft.
  • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) ontvangt
  • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt.

Procedure

Persoon die het leefloon (of equivalent ervan) krijgt of die verblijft in een lokaal opvanginitiatief:

De Lijn stuurt je een overschrijvingsformulier op basis van een bestand met rechthebbenden dat ze ontvangt van het OCMW. Na betaling ontvang je uw abonnement

Oudere met een gewaarborgd inkomen of een inkomensgarantie:

Je hebt het attest nodig dat afgeleverd wordt door de Rijksdienst voor Pensioenen om het VG-abonnement aan te vragen, aan het loket van een Lijnwinkel of door uw aanvraag op te sturen naar De Lijn.

Asielzoeker:

Fedasil (Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers), het Rode Kruis of Vluchtelingenwerk Vlaanderen vragen het VG-netabonnement aan. Je krijgt een overschrijvingsformulier van De Lijn. Na betaling door overschrijving of in de Lijnwinkel ontvang je uw abonnement.

Jongere in Begeleid Zelfstandig Wonen:

Je kan dit abonnement alleen aanvragen via de dienst Bijzondere Jeugdzorg. Je krijgt een overschrijvingsformulier van De Lijn. Na betaling door overschrijving of in de Lijnwinkel ontvang je uw abonnement

Bedrag

Een Buzzy Pazz of Omnipas Vervoersgarantie (VG) kost 55 euro voor 1 jaar

Contact

Onthaal Huis 30
Huis 30
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
Gesloten
Gesloten
Gesloten
O.L.V Hemelvaart
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
Warning 15 augustus gesloten