Selectieprocedure

Volledige procedure

Een selectieprocedure bestaat uit verschillende selectieonderdelen. Zo kunnen we de noodzakelijke competenties, kennis, vaardigheden, attitudes ... testen. Er wordt steeds gekozen voor de meest passende methode. De meest gebruikte zijn:

  • preselectie: wordt ingezet als er veel kandidaten zijn voor de functie
  • schriftelijke proef: kan bv. een thuisopdracht zijn die op een bepaalde datum moet worden ingediend of een proef op een specifiek moment. De schriftelijke proef bestaat meestal uit reële casussen. Zo krijgt de jury een beeld van hoe je die zou aanpakken.
  • praktische proef: test de noodzakelijke vaardigheden
  • mondelinge proef: vraaggesprek met de jury
  • assessment: enkel voor leidinggevende functies

De keuze voor bepaalde selectieonderdelen verschilt per vacature. In principe moet  je minstens 50 % halen voor elk selectieonderdeel en in totaal minstens 60 % om geslaagd te zijn.

De jury bestaat uit minstens drie personen, van wie minimaal één jurylid geen werknemer is van stad of OCMW Diest.

Verkorte procedure

Wanneer er tijdelijk of dringend nood is aan een medewerker voor een bepaalde functie, kan er een verkorte procedure worden opgestart. Spontane sollicitanten en/of kandidaten uit de VDAB-databank worden gecontacteerd en uitgenodigd voor een gesprek.

Wanneer je geslaagd bent voor een verkorte procedure, kan je maximaal 2 jaar aangesteld worden. Nadien moet een volledige selectieprocedure doorlopen.

Spontaan solliciteren

Staat de vacature die bij jou past niet bij de openstaande vacatures? Dan kan je steeds spontaan solliciteren. We houden je gegevens 6 maanden bij en mailen je de nieuwe openstaande vacatures steeds door. Het spontane sollicitatiebestand gebruiken we ook voor de oproep naar kandidaten voor een verkorte procedure.

Personeelsdienst
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
zaterdagsluiting
Gesloten
Gesloten
(O.L.V. Hemelvaart)
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
Warning 13 augustus gesloten
Warning 15 augustus gesloten