Rijbewijs aanvragen

Een rijbewijs is vereist voor het besturen van

 • bromfiets,
 • moto,
 • auto,
 • vrachtwagen,
 • autobus.

Voorwaarden

 • Inwoner van Diest zijn.
 • Geslaagd zijn voor het theoretisch en praktisch rijexamen bij een erkend rijexamencentrum.

Procedure

Je komt na afspraak langs bij de dienst Burgerzaken met de nodige documenten, afhankelijk van het model dat wordt aangevraagd. Na een week kan je je rijbewijs komen afhalen bij de dienst.

Om het rijbewijs af te halen, hoef je geen afspraak te maken. Je neemt dan een ticket snelloket.

Opgelet! Elektronische rijbewijzen moeten binnen 3 maanden na de aanvraag afgehaald worden. Zoniet worden ze vernietigd.

Bedrag

€ 25 de betaling van het rijbewijs gebeurt meteen bij de aanvraag. Dit kan cash of bij voorkeur met bancontact.

Nodig

 • Je identiteitskaart (deze foto wordt gebruikt voor de aanmaak van het rijbewijs indien deze nog recent en gelijkend is. Zo niet, breng een recente pasfoto mee die voldoet aan de voorwaarden. Let wel, je moet dan ook een nieuwe identiteitskaart aanvragen met je nieuwe foto.)
 • Bij een eerste rijbewijs: het getekend formulier (voor- en achterkant) van het afgelegde praktische examen en het voorlopige rijbewijs
 • Bij verlies van je rijbewijs: een attest verlies van de politie
 • Bij vernieuwing van je oude rijbewijs: je huidig rijbewijs
 • In voorkomend geval een rijgeschiktheidsattest groep 1 (bij een medische indicatie: ziekte of ongeval)
 • In voorkomend geval een rijgeschiktheidsattest groep 2 (voor buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs, voor bezoldigd vervoer)
 • In voorkomend geval bewijs van afgelegde herstelexamens
 • Eventueel een bewijs van basiskwalificatie/vakbekwaamheid (voor C-categorieën en D-categorieën vereist voor professioneel vervoer)

Uitzonderingen

Het rijbewijs is gratis voor personen die al een rijbewijs op basis van een rijgeschiktheidsattest groep 1 (vernieuwing rijbewijs om medische redenen) hebben.

Bij verlies van het rijbewijs dien je dit te melden bij de politie. Zij maken je een document op waarmee je naar het stadhuis kan komen om een nieuw rijbewijs aan te vragen. Groep 1 is bij verlies/diefstal betalend.

Contact

Burgerzaken
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak