Retributies

Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de stad die ten goede komt aan de persoon die gebruik maakt van die dienst of prestatie (bijvoorbeeld een parkeerticket, de vergoeding voor het gebruik van een zaal van de stad Diest).

Als je niet akkoord bent met een ontvangen retributie, is het belangrijk om binnen de voorziene termijn bezwaar in te dienen. Je moet bezwaar indienen vóór de vervaldatum van de retributie. Dit om verdere kosten te vermijden. 

Als je bezwaar indient, bezorg het dan:

  • per brief, gericht aan de financieel directeur, Grote Markt 1, 3290 Diest
  • per e-mail

Vergeet volgende gegevens niet te vermelden: 

  • het factuurnummer
  • de redenen van uw bezwaar
  • uw naam en (eventueel nieuw) adres
  • de datum en uw handtekening

De stad Diest heeft verschillende soorten retributies. Hier vind je een overzicht van de retributies:

 

Contact

Financiën
Financiële dienst
3290 Diest
België
013 35 77 15
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
Warning 26 mei - 28 mei gesloten
Warning 6 juni gesloten