Opnieuw doorgaand verkeer op Omer Vanaudenhovelaan vanaf vrijdagavond 19 november

  • 16 november 2021

Sinds de zomer vernieuwt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) de oude stuw, de Grote Steunbeer, aan de Saspoort in Diest. Volgens de planning zouden de werkzaamheden eind deze maand een nieuwe fase ingaan. Maar de geplande funderingswerken voor het plaatsen van de koker onder de Omer Vanaudenhovelaan moeten worden uitgesteld.

De nieuwe koker van de Begijnenbeek onder de Omer Vanaudenhovelaan komt op palen te staan. Bij het plaatsen van de eerste funderingspalen lukte het niet om de berekende diepte te bereiken. Bijkomend grondonderzoek en een belastingsproef op de gerealiseerde palen is nodig om de oorzaak hiervan te vinden. Ook wordt gezocht naar een oplossing voor de ondergrondse gasleiding. Deze ligt op sommige plaatsen niet diep genoeg om de funderingspalen te kunnen plaatsen.

De geplande funderingswerken voor het plaatsen van de koker moeten dus worden uitgesteld en geraken niet meer voltooid voor de winterstop. Dit betekent dat de werf aan de Grote Steunbeer tijdelijk wordt stilgelegd en de Omer Vanaudenhovelaan opnieuw wordt opengesteld voor alle doorgaand verkeer vanaf vrijdagavond 19 november (vermoedelijk na 20 uur).

Extra info in verband met de waterhuishouding: de al uitgevoerde werken hebben geen impact op het waterpeil, omdat deze nog niet verbonden zijn met de bestaande waterlopen.

Opgelet: fietsomleiding blijft gelden

Fietsers kunnen omwille van de veiligheid nog geen gebruik maken van de fietsroute vanaf de Wijerstraat tot aan de Omer Vanaudenhovelaan (R26). Fietsers komende van Schaffen richting het centrum van Diest blijven de huidige omleiding via Schoonaerde (N29) volgen.

VMM omleiding grote steunbeer 1

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer zal net zoals het gemotoriseerd verkeer opnieuw de gebruikelijke routes volgen. Meer informatie vind je op www.delijn.be.

Heropstart werken voorjaar 2022

Vermoedelijk is een heropstart van de werken voorzien in maart 2022. Zodra de nieuwe planning bekend is, vind je alle informatie terug op www.diest.be/grotesteunbeer of via www.vmm.be/diest.

Contact

Communicatie
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00