Openbare verpachting landbouwgrond Bekkevoort-Assent

  • 6 september 2022

Het OCMW Diest gaat over tot de openbare verpachting van een perceel landbouwgrond, gelegen te 3460 Assent - Rijnrode, sectie H, perceelnummer 16d/deel met een oppervlakte van 1ha 31a 34ca. Enkel activiteiten die vallen onder het toepassingsgebied van de pachtwetgeving zijn toegelaten. De 9-jarige overeenkomst vangt aan op 30 november 2022.

De pachtprijs voor het huidige pachtjaar 30 nov. 2021 – 29 nov. 2022 bedraagt €312,09. De pachtprijs voor 2022 – 2024 kan nog niet berekend worden vermits de pachtcoëfficiënt nog niet is bekend gemaakt. De maximale pachtprijs wordt berekend volgens het KI (niet geïndexeerd) vermenigvuldigd met de pachtcoëfficiënt Kempen Vlaams-Brabant van het betreffende pachtjaar.

De gunning gebeurt onder gesloten omslag, op basis van de biedingen op de maximale pachtprijs, rekening houdend met de provinciale voorkeursnormen Vlaams-Brabant.

De publieke opening van de biedingen vindt plaats op woensdag 9 november 2022 in de Ezeldijkzaal van Huis 30, Hasseltsestraat 30, 3290 Diest (cfr. de toegelaten Covid-maatregelen).

Als je interesse hebt,  kan je de geldende voorwaarden en het (verplicht te gebruiken) biedingsformulier bekomen bij de dienst Facilitair Beheer, Hasseltsestraat 30, 3290 Diest

Contact

Communicatie
Grote Markt 1
3290 Diest
België
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten