Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van Diest bestaat uit 27 leden en komt één keer per maand samen, uitgezonderd in de zomermaanden.

De gemeenteraadsleden, die om de zes jaar door de kiezers worden verkozen, nemen belangrijke beslissingen over het functioneren van onze gemeente:

Wat moet er gebeuren, hoe moet dit gebeuren, met welk personeel en wat is het budget?

De gemeenteraadseleden zijn van rechtswege automatisch ook de leden van de raad van maatschappelijk welzijn. Tijdens de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn buigen zij zich over het functioneren van het OCMW, ook zij stellen deze vragen:

Wat moet er gebeuren, hoe moet dit gebeuren, met welk personeel en wat is het budget?

Je bent altijd welkom op het openbaar gedeelte van de vergaderingen. De vergaderdata en de agenda zijn vrij te raadplegen.

 

Volgende partijen besturen de stad en het OCMW:

Meerderheid: Open Diest en DDS
Oppositie: Vooruit, N-VA, Groen en Vlaams Belang

 

Open Diest

Open DiestVan links naar rechts:
Bovenaan: Christophe De Graef (burgemeester, voorzitter vast bureau), Mario Versavel (fractievoorzitter), Sabine Meyssen, Maurits Vande Reyde (4e schepen), Rick Brans (5e schepen)
Onderaan: Marina Lambrechts, Pascale Vanaudenhove (2e schepen), Danielle Bosmans Gheyskens

Mailadressen:
sec.burgemeester@diest.be (Christophe De Graef)
mario.versavel@diest.be
sabine.meyssen@diest.be
maurits.vandereyde@diest.be
rick.brans@diest.be
marina.lambrechts@diest.be
pascale.vanaudenhove@diest.be
danielle.bosmans.gheyskens@diest.be

 

DDS

DDS groepsfotoVan links naar rechts:
Bovenaan: Irène Gijbels, Joeri Buttiens (fractievoorzitter), Celal Orhan, Anja Verbeek
Onderaan: Bart Stals (3e schepen), Monique De Dobbeleer (voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst), Erwin Jennes (voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn), Geert Cluckers (1e schepen)

Mailadressen:
irene.gijbels@diest.be
joeri.buttiens@diest.be
celal.orhan@diest.be
anja.verbeek@diest.be
bart.stals@diest.be
monique.de.dobbeleer@diest.be
erwin.jennes@diest.be
geert.cluckers@diest.be

 

Vooruit

Sp.a groepsfotoVan links naar rechts:
Murat Celik (fractievoorzitter), Carina Jankowski, Willy Goos
Waren niet aanwezig: Marc Florquin - sinds 17 juni 2019 vervangen door Kim Zeelmaekers, Jos Uyttebroek

Mailadressen:
murat.celik@diest.be
carina.jankowski@diest.be
willy.goos@diest.be
kim.zeelmaekers@diest.be
jos.uyttebroek@diest.be

 

N-VA

N-VA groepsfotoVan links naar rechts:
Frederik Boone (fractievoorzitter), Lydia Thiels-Mertens, Geert Nijs - sinds 27 april 2020 vervangen door Albert Volders

Mailadressen:
frederik.boone@diest.be
lydia.mertens@diest.be
albert.volders@diest.be 

 

Groen

Groen groepsfoto

Miet Dirix (fractievoorzitter), Sofie Colemont - sinds 1 januari 2021 vervangen door David Celis

Mailadressen:
miet.dirix@diest.be
david.celis@diest.be

 

Vlaams belang

Jos Claes (fractievoorzitter)

Mailadres:
jos.claes@diest.be

Contact

Secretariaat
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 35 32 11
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00