Warandestadion

Elke vereniging of private persoon kan deze accommodatie huren.

De atletiekpiste kan enkel op weekdagen na 17u en tijdens weekends en schoolvakanties ingehuurd worden. Tijdens schooldagen staat de piste gratis ter beschikking van de schoolgaande jeugd.

De tennisterreinen kunnen enkel ingehuurd worden via de tennisclub.

Warandestadion
Omer Vanaudenhovelaan 3
3290 Diest 

 • Atletiekpiste met 6 banen en een afmeting van 400m op 7,7m. Disciplines zoals steeple, verspringen, kogelstoten, polsstok-springen, hoogspringen, discuswerpen, speerwerpen en hamerslingeren kunnen hier uitgevoerd word
 • Voetbalterrein A (106m x 66m) is bestemd voor officiële wedstrijden van KFC Diest en anderen. Kleedkamers en douches bevinden zich onder de zittribune.
 • Voetbalterrein B (91m x 55m) kan door diverse verenigingen en voor vriendenwedstrijden gebruikt worden. Kleedkamers en douches bevinden zich onder de staantribune.
 • Voetbalterrein C (50m x 46m) is het trapveld.
 • Een grote kantine (30m x 10m)
 • Een polyvalente zaal (20m x 8m)
 • Een petanquebaan
 • Een basketbalterrein, gelegen voor de ingang van de hoofdtribune van het A-voetbalveld. Het terrein in betondallen heeft een afmeting van 27m op 15m en is bestemd voor de spelende jeugd.
 • Een skateterrein, gelegen naast het basketbalterrein. Het terrein in asfalt, belijnd en omheind heeft een afmeting van 38m op 20m en is voorzien van diverse skatetoestellen voor de spelende jeugd.
 • Openluchttheater: de vroegere steengroeve werd opgevormd tot een prachtig openluchttheater(ongeveer 600 zitplaatsen) 

Bedrag

Er zijn 4 categorieën gebruikers:

 • categorie 1: verenigingen van Diest aangesloten bij een erkende adviesraad, voor activiteiten van volwassenen (+18 jaar);

 • categorie 2: andere Diestse verenigingen en inwoners van de stad Diest;

 • categorie 3: verenigingen en inwoners buiten de stad Diest;

 • categorie 4: jeugd (verenigingen van Diest aangesloten bij een erkende adviesraad, voor de activiteiten van jongeren tot 18 jaar).

De retributie voor de sportinfrastructuur wordt als volgt vastgesteld per uur:

 

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4 Jeugd

Piste

6,00 euro

25,00 euro

42,00 euro

3,00 euro

Warandestadion

A-voetbalterrein

6,00 euro

25,00 euro

42,00 euro

3,00 euro

Stortbaden warandestadion

15,00 euro

30,00 euro

45,00 euro

4,00 euro

De retributie voor het gebruik van de kantine en polyvalente zaal Warandestadion en dekantine sportzaal Vleugt wordt per uur als volgt vastgesteld:

Locatie

Kantine

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Warandestadion

grote kantine

   6,00 euro

  12,00 euro

18,00 euro

polyvalente ruimte

5 euro

    9,00 euro

14 euro

In bovenstaande bedragen is het verbruik van de nutsvoorzieningen inbegrepen. De verenigingen dienen zelf in te staan voor het opruimen van de zaal en dienen zelf huisvuilzakken te voorzien. Ook de uren in gebruik voor de voorbereiding en opruiming dienen betaald te worden.

Voor het gebruik van de grote kantine en de polyvalente ruimte in het warandestadion dient een retributie van €30 voor het poetsen betaald te worden.

De retributie voor het gebruik van het private stortbad onder de zittribune van het warandestadion wordt per uur als volgt vastgesteld:

 • Inwoners van Diest: € 0,50 per douchebeurt
 • Inwoners van buiten Diest: € 1,00 per douchebeurt
Evenementenloket
CC Den Amer
Nijverheidslaan 24-26
3290 Diest
België
08:30 - 12:30
13:30 - 16:00
Gesloten
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:30
13:30 - 19:00
08:30 - 12:30
08:30 - 12:30
13:30 - 16:00