Subsidies vorming (hoofd)animator

Ben je van plan om een cursus animator of hoofdanimator te volgen?  Via de jeugddienst kan je een gedeelte van het deelnamebedrag terug krijgen.

Na afloop van de cursus breng je het originele deelname-attest binnen bij de jeugddienst met vermelding van:

  • naam, adres en geboortedatum van de cursist
  • onderwerp van de vorming
  • betaalde deelnameprijs
  • rekeningnummer voor de subsidie 
  • rijksregisternummer van de rekeninghouder

Kijk eerst even na of de vorming aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Je krijgt een officieel attest "animator, hoofdanimator, instructeur, hoofdinstructeur".
  • OF de cursus wordt georganiseerd door een provinciaal of nationaal secretariaat van een landelijke jeugdwerkorganisatie
  • OF de cursus is relevant  voor de goede werking van een erkend jeugdwerkinitiatief.

Je moet dus niet noodzakelijk lid of leiding zijn van een Diestse jeugdvereniging. Je moet in dat geval wel in Diest wonen.

Contact

Jeugd
Infirmeriestraat z/n
3290 Diest
België
013 35 32 85 of 013 35 32 86
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
Warning 11 juli gesloten