Straat- en wijkfeest

Een straat- of wijkfeest is een leuke gelegenheid om je buren beter te leren kennen en de betrokkenheid in je straat te vergroten. Ook voor nieuwe buurtbewoners is het de ideale manier om met de mensen uit hun directe omgeving kennis te maken. Bovendien ondersteunt het stadsbestuur elk straat- of wijkfeest, dat aan de voorwaarden voldoet, met een toelage. 

Doelgroep

Initiatiefnemers van straten of wijken op grondgebied van Diest. 

Voorwaarden

  • Het project moet zich richten tot alle bewoners van de betrokken straat of wijk, ongeacht hun politieke, religieuze of filosofische overtuigingen en ongeacht hun persoonlijke situatie.
  • Alle bewoners van de betrokken straat of wijk moeten schriftelijk op het evenement uitgenodigd worden.
  • Er moeten minstens 20 deelnemers zijn.
  • Elke straat of wijk kan maar één keer per jaar in aanmerking komen voor een toelage.
  • De uitnodiging moet vermelden dat het gebeuren georganiseerd wordt "met de steun van de stad Diest".
  • Je vraagt het straat - of wijkfeest ten laatste 1 maand voor de aanvang van het feest aan. 

Je vindt deze voorwaarden ook terug in het reglement.

Procedure

Download het aanvraagformulier, vul het volledig in en bezorg het ten laatste één maand voor de aanvang van het feest, samen met de nodige documenten aan de dienst Cultuur. We helpen je graag verder met alle vragen en staan ook in voor de afhandeling van de aanvragen.

Voor de uitbetaling van de toelage dien je de nodige bewijsstukken te verzamelen in één dossier en dit ten laatste 1 maand na de activiteit te bezorgen aan de Dienst Cultuur. Je kan hier gemakkelijk dit stavingformulier voor gebruiken.

Bedrag

Elk straat- of wijkfeest dat aan de voorwaarden voldoet, komt in aanmerking voor een financiële ondersteuning van maximaal €125.

Evenementenloket
CC Den Amer
Nijverheidslaan 24-26
3290 Diest
België
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:30
13:30 - 16:00
08:30 - 12:30
13:30 - 19:00
08:30 - 12:30
13:30 - 16:00
08:30 - 12:30
13:30 - 16:00
08:30 - 12:30
12:30 - 16:00