Individueel Bezoldigd Personenvervoer (taxi)

De nieuwe taxiregeling voorziet volgende aanvragen:

1.DE VERGUNNING

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe regelgeving voor het uitbaten van diensten voor individueel bezoldigd personenvervoer. We spreken over een unieke vergunning voor verschillende exploitatievormen:

Straattaxi

 • Met een vergunning voor straattaxi mag je in heel Vlaanderen jouw taxidienst uitbaten. De vergunning is niet beperkt tot exploitatie in (of vanuit) de gemeente waar zij aangevraagd werd.
 • Je vraagt de vergunning aan in de Vlaamse gemeente waar jouw exploitatiezetel gevestigd is of zal gevestigd worden op het moment dat je start met de exploitatie.
 • De tarieven voor straattaxi’s zijn vrij. Je moet zelf jouw tarieven bepalen en duidelijk afficheren aan de klant.
 • Een straattaxi hoeft geen gebruik te maken van een taxilicht en een taximeter. Een straattaxi regelt de afspraak en de betaling via een mobiele app.
 • Met een straattaxi mag je niet binnen de 200 meter van een standplaats voor standplaatstaxi’s of van het luchthavendomein Brussel-Nationaal (Zaventem) komen.
 • Er is geen begrenzing van het aantal straattaxi’s.

Standplaatstaxi

 • Als je een standplaatstaxi wil uitbaten, vraag je, naast jouw vergunning, een aparte machtiging aan bij de gemeente waar de standplaatsen liggen van waaruit je de taxidienst wil exploiteren.
 • De tarieven voor standplaatstaxi’s worden vastgelegd door de gemeente.
 • Standplaatstaxi’s maken verplicht gebruik van een taxilicht en een taximeter.
 • De gemeente kan een boven- of ondergrens bepalen voor het aantal taxi’s op de standplaatsen binnen haar grondgebied.
 • Standplaatstaxi’s mogen op hun terugrit ook mensen meenemen als straattaxi, met handopsteken.

Ceremonieel vervoer

 • Voor vervoer in het kader van een ceremonie (trouw, doop, begrafenis …) stel je bijkomend bij de vergunning een schriftelijke overeenkomst met de klant op.
 • De overeenkomst geldt voor minstens 3 uur.
 • Voor ceremonieel vervoer zijn de milieunormen niet van toepassing.

Openbaar-vervoertaxi

 • Openbaar-vervoertaxi’s kunnen in de toekomst geboekt worden via de Mobiliteitscentrale (nog niet operationeel). De tarieven voor de openbaar-vervoertaxi’s worden bepaald binnen de vervoerregio

2.DE BESTUURDERSPAS

Vanaf 1 juli 2020 moeten alle taxibestuurders verplicht een bestuurderspas op zak hebben. De bestuurderspas wordt aangevraagd in de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

Om een bestuurderspas te krijgen, moeten chauffeurs de volgende documenten voorleggen:

 • Rijbewijs sinds 2 jaar
 • Medische keuring
 • Bewijs taalkennis niveau B1, of A2 mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen
 • Uittreksel uit het strafregister (396.1-28), jaarlijks in te dienen
 • Adreswijzigingen of gerechtelijke vonnissen moeten meteen gemeld worden.

Let op: De bestuurderspas is verplicht voor alle bestuurders, ongeacht het type vergunning van de exploitant waarvoor ze rijden. Dus geldt voor nieuwe alsook oude vergunningen!

Procedure

1.De vergunning

Exploitanten en kandidaat-exploitanten vragen hun vergunning of wijzigingen van die vergunning aan via de databank Centaurus 2020.

2.Bestuurderspas

De kandidaat-bestuurders vragen hun bestuurderspas aan in de Centaurus2020-databank. Een kandidaat-bestuurder die niet in het Vlaamse Gewest woont, kan een gemeente naar keuze uitkiezen om de aanvraag in te dienen.

Voor een vlot verloop van de invoering van jouw aanvraag lees je best op voorhand op de webpagina van Centaurus2020 de handleiding voor de exploitant en vergewis je er van dat je alle gevraagde documenten bij de hand hebt en kan toevoegen.

Bedrag

1.De vergunning

De vergunning wordt afgeleverd tegen een jaarlijkse retributiebedrag van 250 of 350 euro per vergund voertuig.

Meer informatie lees je in het nieuw taxidecreet van de Vlaamse overheid.

2.Bestuurderspas

De kostprijs van een bestuurderspas bedraagt 20 euro.

Contact

Ondernemen
Koning Albertstraat 18
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Warning 26 mei - 28 mei gesloten
Warning 6 juni gesloten