Standplaats Hagelandmarkt

Om een vaste standplaats op de woensdagmarkt te verkrijgen, moet je je inschrijven in het register van de kandidaturen. Als er een standplaats vrijkomt, wordt op basis van het register gekeken of er een geschikte kandidaat is voor het invullen van deze plaats. Als het register geen geschikte kandidaten bevat, wordt er een vacature uitgeschreven.

Doelgroep

Wie kan een plaats op de woensdagmarkt toegewezen krijgen?

  • professionele ambulante handelaars

  • scholen in het kader van een educatieve of sociale activiteit (bv. mini-onderneming)

  • erkende verenigingen

Procedure

Je schrijft je via het inschrijvingsformulier in in het register voor een vaste standplaats op de woensdagmarkt. Je inschrijving in het register is geldig voor 3 jaar. Indien je na 3 jaar nog geen standplaats hebt verkregen, dien je je inschrijving te vernieuwen. Doe je dit niet dan word je automatisch uit het register geschrapt. Wanneer jouw product een toevoeging is voor het huidige aanbod, kunnen wij je steeds uitnodigen om het aanbod op onze markt uit te breiden. Opgelet: kandidatuurstelling is geen garantie op een plaatstoewijzing.

Momenteel zijn er geen vrije standplaatsen per abonnement beschikbaar.

Standwerkers kunnen deelnemen op risico (loting), deze vindt plaats om 08.00u op het marktplein. Je kan enkel deelnemen bij voorlegging van geldige documenten (leurkaart/machtiging als werkgever + identiteitsbewijs), hou deze klaar bij aanmelding! Risicoplaatsen zijn beperkt in grootte (4-6m) en er is geen enkele zekerheid of garantie op een beschikbare plaats. Opgelet: deelname risicoloting uitsluitend met paraplu-opstellingen (bestelwagens), geen marktwagens!

Uitzonderingen

Scholen in het kader van een educatieve of sociale activiteit

Het gebeurt wel vaker dat klassen binnen de activiteit van een mini-onderneming of verkoop voor een goed doel wensen deel te nemen aan een marktdag. Je kan hiervoor het aanvraagformulier 'occasionele verkoop met niet-commercieel karakter' invullen, na het bekomen van een toelating zal de marktverantwoordelijke contact opnemen om verdere afspraken te maken.

In regel worden vrije plaatsen eerst voorbehouden voor de professionelen, vervolgens zal er met de overige deelnemer(s) gekeken worden naar een geschikte plaats.

Andere verenigingen

Bent u een vereniging die een verkoop wenst te organiseren binnen het kader van een; menslievend, cultureel, sociaal, sportief, educatief, verdediging of promotie van dierenwereld/natuur/streekproducten/ambacht doel, dan kan u hiervoor steeds een toelating vragen.

Vul hiervoor het aanvraagformulier 'occasionele verkoop met niet-commercieel karakter' in en bezorg dit terug aan de verantwoordelijke dienst.

Contact

Ondernemen
Koning Albertstraat 18
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
Warning 11 juli gesloten