Deelnemen aan de Carnavalstoet

Doelgroep

Elke carnavalsvereniging die een praalwagen heeft en wil deelnemen aan de Carnavalstoet van Diest dient zich in te schrijven bij de lokale Carnavalsvereniging Gilde van Tielebuis. Zij zorgen voor de vedere administratieve afhandeling.

Alleen de verenigingen met een praalwagen gestationeerd op het grondgebied van de stad Diest dient het document "Machtiging doortocht Praalwagen" in te vullen en te bezorgen aan de dienst Ondernemen.

Voorwaarden

Wettelijke omkadering carnavalstoet

Het Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 regelt het verkeer op de openbare weg van voertuigen die gebruikt worden in het kader van folkloristische manifestaties, waaronder carnavalwagens. Deze voertuigen mogen afwijken van bepaalde voorschriften van het technisch reglement, het verkeersreglement en de bepalingen betreffende het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen.

Dit kan onder bepaalde voorwaarden

  • Je komt bij uitzondering op de openbare weg, namelijk ter gelegenheid van een door de gemeente toegelaten stoet of proefritten
  • Je respecteert de maximale snelheid van 25 km/u

Je voldoet aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging voor praalwagens. De bepalingen van het Koninklijk Besluit van 27 januari 2008 betreffende praalwagens en van de Omzendbrief van 22 januari 2009 betreffende de gemeentelijke machtiging moeten worden nageleefd. De verplichte aansprakelijkheidsverzekering geldt ook voor praalwagens. (Volgens de wet van 21 november 1989)

Bijkomende voorwaarden opgelegd door het stadsbestuur van Diest

  • Enkel tijdens het traject van de stoet en tijdens de proefritten zijn er, buiten de bestuurder, andere personen toegelaten op de praalwagen.
  • Je kiest het meest veilige traject.
  • Je volgt de regelgeving betreffende geluidsoverlast en milieu .
  • De organisator regelt het verdere verloop van jouw inschrijving.
  • Het stadsbestuur verbiedt het gebruik van confetti.

Contact

Ondernemen
Koning Albertstraat 18
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
Warning 11 juli gesloten