Landbouwschade

Er is een verschil tussen een algemene natuurramp en een landbouwramp. In beide gevallen moet de ramp erkend zijn door de Vlaamse Regering.

  • Een algemene natuurramp is een ramp waarbij er niet alleen schade is aan landbouwgewassen. Men spreekt dus over een natuurramp als landbouwers én ook andere burgers getroffen zijn. Voor erkende algemene natuurrampen die plaatsvonden na 1 juli 2014 is er schadevergoeding mogelijk (voor burgers én landbouwers) via het Vlaams Rampenfonds.
  • Een landbouwramp is een ramp waarbij er alleen schade is aan landbouwteelten. In dat geval, als het dus geen algemene natuurramp is, behandelt het landbouwrampenfonds de aanvragen voor schadevergoeding.

Doelgroep

Personen die menen landbouwschade te hebben geleden.

Procedure

Heb je schade aan teelten vanwege extreme weersomstandigheden? Meldt dit dan tijdig vóór de oogst, aan de dienst Milieu & Groen via dit aangifteformulier. Voeg in bijlage de kaarten van de getroffen percelen van je verzamelaanvraag toe. 

De landbouwschadecommissie van Diest zal vervolgens de schade op terrein beoordelen en stelt een schadevaststelling op. Nadien neemt de dienst Milieu & Groen contact met je op voor de ondertekening van deze vaststelling. Opgelet: doe tijdig je melding want de commissie komt niet op regelmatige basis samen.

Meer informatie over de voorwaarden, procedure en uitzonderingen omtrent de schadevergoeding bij een landbouwramp kan je hier terugvinden.

Contact

Milieu en groen
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 31 21 21
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak