Onderhoudsgeld voorschot op alimentatievorderingen (DAVO)

Bij een echtscheiding wordt vastgelegd of de onderhoudsplichtige onderhoudsgeld aan je moet betalen. Betaalt de onderhoudsplichtige na een echtscheiding je het onderhoudsgeld niet, dan kan de Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO) op jouw vraag bij de onderhoudsplichtige het maandelijkse onderhoudsgeld en de achterstallen invorderen. Deze dienst kan je onder bepaalde voorwaarden ook een voorschot op het onderhoudsgeld voor de kinderen uitbetalen.

Voorwaarden

 • Je woont in België.
 • Het onderhoudsgeld is tweemaal niet of onvolledig betaald in een periode van twaalf maanden voor de aanvraag.
 • Het onderhoudsgeld werd vastgesteld in een uitvoerbare gerechtelijke beslissing of in een authentieke akte opgesteld door de notaris.
 • Om een voorschot te krijgen moet je voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Je mag niet meer dan 1800 euro netto per maand verdienen te vermeerderen met 70 euro per kind ten laste. (te verdubbelen voor een kind met een handicap)

Procedure

Je kan een tussenkomst vragen door het aanvraagformulier in te vullen. Je stuurt dit formulier op naar: DAVO, Philipssite 3A Bus 2, 3000 Leuven.

Indien je hulp wilt bij het invullen van het formulier kan een maatschappelijk werker van de sociale dienst (Huis 30) je verder helpen.

Opgelet: Omwille van de veiligheidsvoorschriften tegenhet Coronavirus passen we onze dienstverlening aan.
Momenteel kan je enkel op afspraak terecht bij de sociale dienst (Huis 30):

 • Maak telefonisch een afspraak op het nummer 013 35 77 00.
 • Kom langs bij het onthaal van Huis 30. De onthaalmedewerker zal voor jou een afspraak maken met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Nodig

 • Origineel van de gerechtelijke beslissing of van de notariële akte, die het onderhoudsgeld vastlegt of wijzigt
 • Een kopie van je loonfiches of andere bewijzen van uw inkomen van de laatste 3 maanden, verhoogd met vakantiegeld en premies
 • Lijst van achterstallen
 • Indien je kind gehandicapt is, een kopie van een document dat aantoont dat een kind recht heeft op verhoogde kinderbijslag of geniet van een uitkering voor gehandicapte kinderen
 • Indien je kind ouder is dan 18 jaar, een schoolattest of een bewijs van de beroepsinschakelingstijd (= “wachttijd”)

Contact

Onthaal Huis 30
Huis 30
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
Gesloten
Gesloten
Gesloten
O.L.V Hemelvaart
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
Warning 15 augustus gesloten