Occasionele verkoop van voeding

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, of het FAVV, heeft als opdracht te waken over de veiligheid in de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel.
Dit ter bescherming van de gezondheid van mens, dier en plant. Ze besteden 
extra aandacht aan de voedselveiligheid bij gelegenheidsverkopers op festivals en evenementen. Vooral tijdens warmere maanden is er vaak een verhoogd risico op voedselintoxicaties. Het risico mag dan in de zomermaanden misschien het hoogst zijn, de aandachtspunten blijven algemeen van toepassing gedurende het hele jaar!

Doelgroep

Voor de professionele ambulante verkoper en de gelegenheidsverkoper. 

Voorwaarden

De voornaamste aandachtspunten zijn:

 • Het respecteren van de wettelijke bewaartemperaturen van levensmiddelen;

 • De hygiëne van het verkooppunt en de uitrusting;

 • De persoonlijke hygiëne van de verkopers.

Procedure

Een aantal belangrijke wettelijke voorschriften (minimale eisen), van toepassing op zowel de professionele ambulante verkoop als de gelegenheidsverkoop:

 • De wettelijke bewaartemperatuur van de voedingsmiddelen moet gerespecteerd worden:
  • Vers vlees van slachtdieren : max. 7°C
  • Gehakt (inclusief preparé): max. 4°C
  • Vers vlees van gevogelte: max. 4°C
  • Verse vis (ook maatjes): temperatuur van smeltend ijs (max. 4°C)
  • Gerookte vis: max. 4°C
  • Te koelen voedingsmiddelen (belegde broodjes, koude schotels, koffiekoeken
  • met banketbakkersroom enz.): max 7°C
  • Andere: bij temperatuur aangegeven op de verpakking
  • Warme gerechten: min. 65°C, tolerantie tot 55°C
  • Frituurolie of –vet: max. 180°C (thermostaat vereist)
  • Diepgevroren voedingsmiddelen: -18°C of lager.
 • De bewaartoestellen moeten voorzien zijn van een thermometer en de temperatuur dient geregeld gecontroleerd te worden.
 • Ontdooien van voedingsmiddelen moet onder aangepaste omstandigheden (gekoelde ruimte) gebeuren.
 • Er wordt aangepaste en propere kledij gedragen bij de bereiding van voedingsmiddelen.
 • Er mogen geen juwelen aan de handen en onderarmen gedragen worden en nagels dienen kort, schoon en ongelakt te zijn.
 • De handen moeten regelmatig gewassen worden: een uitrusting voor het hygiënisch wassen (stromend drinkbaar water en zeep) en drogen van de handen moet aanwezig zijn en gebruikt worden.
 • Wonden aan handen, armen of hoofd moeten verzorgd worden en met een sluitend verband afgedekt, opdat contaminatie van de voedingsmiddelen vermeden wordt.
 • Er mag niet gerookt worden bij het bereiden of verkopen van voedingsmiddelen.
 • De aanwezigheid van huisdieren is verboden (tenzij waar uitsluitend voedingsmiddelen verbruikt worden).
 • De nodige hygiënemaatregelen moeten genomen worden zodat contaminatie en bederf van de voedingsmiddelen en de aanwezigheid van ongedierte vermeden wordt.
 • Elk contact tussen rauwe en bereide voedingsmiddelen moet worden vermeden.
 • Alle uitrusting en apparatuur die met voedingsmiddelen in aanraking komt, moet schoon gehouden worden en mogen geen bron van contaminatie van het voedingsmiddel uitmaken.
 • Oppervlakken, die met voedingsmiddelen in aanraking komen, moeten schoon zijn, goed worden onderhouden en gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt en, waar nodig, gedesinfecteerd. Zij moeten vervaardigd zijn uit, of bedekt zijn met, glad, niet-absorberend, afwasbaar en niet-toxisch materiaal.
 • Bij bereiding of verwerking van voedingsmiddelen dient ook de vloer te kunnen worden schoongemaakt en onderhouden. In andere gevallen is een vloer ook steeds aan te raden.
 • Voedingsmiddelen of recipiënten met voedingsmiddelen mogen niet rechtstreeks op de grond geplaatst worden.
 • Niet verpakte voedingsmiddelen moeten afgeschermd zijn van het publiek.
 • Voorverpakte voedingsmiddelen moeten correct geëtiketteerd zijn (verkoopsbenaming, ingrediëntenlijst, minimale/uiterste houdbaarheidsdatum, plaats van herkomst enz….).
 • Voedingsafval van aan verbruikers geserveerde voedingsmiddelen mag niet opnieuw gebruikt worden voor menselijke consumptie.
 • Een afsluitbare afvalbak moet aanwezig zijn en mag de voedingsmiddelen niet verontreinigen. Afval moet regelmatig verwijderd worden.
 • De toelating die vereist is voor de professionele verkopers moet getoond kunnen worden aan de inspecteur/controleur van het FAVV.

Nodig

Professionele ambulante verkoop

Van voedingsmiddelen mag enkel gebeuren wanneer de verkoper beschikt over een toelating. 

 • K.B. van 16/01/2006 tot vaststelling van de nadere regels van de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen).
 • Dit impliceert tevens dat aan de algemene hygiëneregels de Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne en het KB van 22/12/2005 betreffende levensmiddelenhygiëne moet voldaan zijn.

 

Uitzonderingen

Gelegenheidsverkopers

Gelegenheidsverkopers die slechts uitzonderlijk een ambulante activiteit in voedingsmiddelen uitoefenen en die geen handelskarakter of die uitsluitend een menslievend doel of liefdadigheidsdoel hebben, moeten niet in het bezit zijn van een  toelating.

Met gelegenheidsverkoop wordt o.a. bedoeld:

 • Een jaarlijkse pannenkoekenverkoop
 • Een barbecue van de jeugdbeweging
 • Een spaghettidag van een sportvereniging 

Enkele basisvereisten, voor wat betreft hygiëne, blijven echter algemeen geldig. Want ook als gelegenheidsverkoper ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van de producten die je aanbiedt. 

Contact

Ondernemen
Koning Albertstraat 18
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
Warning 11 juli gesloten