Milieuklachten

In een dichtbevolkte omgeving zoals Diest kunnen bewoners al eens overlast ondervinden vanwege een buur of bedrijf. Het kan dan gaan om: 

  • geluidshinder
  • geurhinder
  • lichthinder
  • stof- of roethinder
  • ...

In heel wat gevallen kan een hinderprobleem tussen buren opgelost worden door te praten met degene die de hinder veroorzaakt. Het is dan niet nodig om de politie het vredegerecht of de rechtbank in te schakelen. Vaak veroorzaken mensen immers hinder zonder dat ze dit zelf beseffen. Probeer daarom eerst en vooral door middel van een gesprek tot een oplossing te komen. Als praten niet helpt, kan je met klachten terecht bij de lokale politie, je wijkagent of bij de burenbemiddelaar.
 
In een aantal gevallen wordt de milieuwetgeving of het politiereglement overtreden. Dergelijke zaken kan je melden aan de bevoegde instanties.
 

Milieuklachten over klasse 1-bedrijven 

Departement LNE
Afdeling Milieu-inspectie Vlaams- Brabant
Diestsepoort 6 bus 71, 3000 Leuven
t. 016 66 60 70
e. omgevingsinspectie.vbr@vlaanderen.be

Milieuklachten over klasse 2- en klasse 3-bedrijven 

Dienst Milieu en Groen
t. 013 31 21 21
e. milieu@diest.be
Voor dringende interventies bel de politie op het nummer 101 of brandweer 112

Overtredingen van het politiereglement (vb. afval verbranden in de tuin, nachtlawaai,…)

Vraag de politie ter plaatse via het nummer 101

Zwerfvuil in de stad

Meldingen onthaal:
via de dienst Onthaal van het stadhuis
via het online meldingsformulier
t. 013 31 21 21

Zwerfvuil langs gewestwegen 

Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 81, 3000 Leuven
t. 016 66 57 50
e. wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be

Overtredingen in bossen en natuurgebieden 

Agentschap voor Natuur en Bos Vlaams-Brabant
Diestsepoort 6, bus 75, 3000 Leuven
t. 011 74 25 03
e. natuurinspectie.oost.anb@vlaanderen.be

Klachten in verband met het uitrijden van mest  

VLM Regio Oost - Mestbank
Diestsepoort 6, bus 74, 3000 Leuven
t. 016 66 52 00
e. info@vlm.be

Vragen over bodemverontreiniging en afvalopslag of - transport 

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
Stationsstraat 110 , 2800 Mechelen
t. 015 28 44 58
e. bodem@ovam.be
 

Contact

Milieu en groen
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 31 21 21
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten