Leegstand

Gemeenten zijn verplicht om alle leegstaande gebouwen en woningen te inventariseren en op te nemen in een leegstandsregister. Dit is één van de stappen die de gemeente onderneemt om betaalbaar, kwalitatief en voldoende ruim woningaanbod te realiseren. Bovendien gaat het verwaarlozing tegen en draagt bij tot de leefbaarheid van de buurt, want bewoonde huizen worden beter onderhouden.

We spreken van leegstand als een pand (woning of gebouw) gedurende 12 opeenvolgende maanden voor minstens 50% van de oppervlakte niet in gebruik is volgens de bestemming. De bestemming blijkt uit de stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen, ... (meergezinswoning, handelshuis, …).

Het bijhouden van een leegstandsregister wordt actief aangepakt. De gemeente stelt leegstand vast met objectieve criteria. Voorbeelden hiervan zijn: geen domiciliëring gedurende 12 maanden, geen aansluiting op nutsvoorzieningen, een uitpuilende of afgeplakte brievenbus, …

Alle zakelijk gerechtigden worden door de gemeente per aangetekende zending op de hoogte gebracht van de opname van de woning of het gebouw in het leegstandsregister. Deze aangetekende zending bevat een genummerde administratieve akte. Tegen de vaststelling van leegstand kan beroep aangetekend worden.

Staat de woning of gebouw 12 maanden op de leegstandsinventaris? Dat zijn de zakelijk gerechtigden een heffing verschuldigd. Er kan wel een opschorting of vrijstelling van de heffing aangevraagd worden.     

Vanaf het moment dat de woning weer 6 maanden ononderbroken bewoond is of het gebouw weer voor 6 ononderbroken maanden voor meer dan de helft in gebruik is, kan de eigenaar schrapping aanvragen.

Hier kan je de brochure 'Leegstand' terugvinden.

Contact

Woonloket
Grote markt 1
3290 Diest
België
Gesloten
09:00 - 12:30
Op afspraak, Stadhuis Diest
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Op afspraak, Stadhuis Diest
16:00 - 19:00
Elke tweede en vierde dinsdag van de maand op afspraak

Contactgegevens leegstand