Leden college van burgemeester en schepenen en vast bureau

Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen. Het college bestaat uit de burgemeester, die ook voorzitter is van het college, 6 schepenen en de algemeen directeur.

Van rechtswege zijn de leden van het college ook automatisch lid van het vast bureau van het OCMW. Het vast bureau heeft als taken het dagelijks bestuur van het OCMW en de uitvoering van de beslissingen van de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het college en het vast bureau komen in principe elke maandag samen.

Het college/vast bureau bestaat uit volgende leden:

 

Burgemeester
Voorzitter vast bureau
Christophe De Graef

Christophe De Graef

Bevoegdheden:

 • algemene coördinatie
 • openbare veiligheid
 • communicatie en participatie
 • dienstverlening
 • openbaar domein
 • mobiliteit

 

Contact:

t. 013 31 21 21
e. burgemeester@diest.be

 

Zitdag:

Elke dinsdag van 17 tot 19 uur, via afspraak met het onthaal.

 

Eerste schepen
Geert Cluckers

Geert Cluckers

Bevoegdheden:

 • cultuur
 • toerisme
 • bibliotheek
 • gemeentelijk onderwijs
 • ontwikkelingssamenwerking
 • roerend erfgoed
 • feestelijkheden

 

Contact:

t. 013 31 21 21
e. geert.cluckers@diest.be

 

Zitdag:

Welkom na afspraak

 

Tweede schepen
Pascale Vanaudenhove

Pascale Vanaudenhove

Bevoegdheden:

 • personeelsbeleid
 • onderwijs
 • kunst- en muziekacademie
 • kinderopvang
 • burgerzaken
 • dierenwelzijn
 • jongerenontwikkeling

 

Contact:

t. 013 31 21 21
e. pascale.vanaudenhove@diest.be

 

Zitdag:

Omwille van het coronavirus houdt het bestuur tijdelijk geen zitdagen.

 

Derde schepen
Bart Stals

Bart Stals

Bevoegdheden:

 • openbare werken
 • patrimonium
 • stadsontwikkeling
 • ICT

 

Contact:

t. 013 31 21 21
e. bart.stals@diest.be

 

Zitdag:

Omwille van het coronavirus houdt het bestuur tijdelijk geen zitdagen.

 

Vierde schepen
Maurits Vande Reyde

Foto Maurits Vande Reyde

Bevoegdheden:

 • financiën
 • lokale economie
 • smart city - citymarketing
 • toegankelijkheid

 

Contact:

t. 013 31 21 21
e. maurits.vandereyde@diest.be

 

Zitdag:
Op afspraak via mail

 

Vijfde schepen
Rick Brans

Rick Brans

Bevoegdheden:

 • ruimtelijke planning en omgeving
 • milieu en duurzaamheid
 • jeugd en sport 

 

Contact:

t. 013 31 21 21
e. rick.brans@diest.be

 

Zitdag:

Op afspraak via mail

 

Zesde schepen
Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst
Monique De Dobbeleer

Monique De Dobbeleer

Bevoegdheden:

 • welzijn
 • senioren
 • diversiteit
 • dorpsontwikkeling
 • erediensten
 • landbouw
 • ontmoetingscentra
 • wonen, erosiebestrijding en trage wegen

 

Contact:

t. 013 31 21 21
e. monique.de.dobbeleer@diest.be

 

Zitdag:
Omwille van het coronavirus houdt het bestuur tijdelijk geen zitdagen.

 

Contact

Onthaal Stadhuis
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:00
Gesloten
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30