Klachten

Wat is een klacht?

Een klacht is een uiting van ontevredenheid over onze (niet-)dienstverlening. Het moet gaan om een concreet en specifiek dossier.

Wie kan een klacht indienen?

Elke gebruiker van onze dienstverleningen. Het kan gaan om een burger, een toerist, een bezoeker, een bedrijf,… Een klacht kan niet anoniem worden ingediend.

Is elke 'uiting van ontevredenheid' geschikt voor de klachtenprocedure?

Neen, een uiting van ontevredenheid wordt pas echt als klacht onderzocht in bepaalde gevallen. Het moet om een 'conflictsituatie' gaan tussen een burger en een dienst. We maken dus een onderscheid tussen een klacht enerzijds en anderzijds een gewone vraag tot informatie of een melding van een gebrek, bijvoorbeeld aan de weg. Hiervoor kan je terecht op de dienst onthaal van het stadhuis of gebruik maken van het online meldingsformulier.

Er zijn nog andere mogelijkheden waarom een klacht niet aanvaard wordt:

  • anonieme klachten
  • lopende gerechtelijke procedures
  • als we geen betrokken partij zijn
  • kritiek op algemeen beleid

Al deze uitzonderingen vind je in het klachtenreglement onderaan.

Als een melding van een burger om niet wordt opgenomen in de formele klachtenprocedure, betekent dit uiteraard niet dat we niet moeten antwoorden of die persoon niet moeten verder helpen. Klantvriendelijkheid staat hierbij centraal.

Klachten over parkeren

Klachten over het betalend parkeren of vragen over retributiebonnen kunnen best gemeld worden aan APCOA (verantwoordelijk voor het betalend parkeren in Diest).

Wat moet ik doen bij een klacht?

Voor een klacht vul je de nodige gegevens in op het online klachtenformulier.

We zullen je zo snel mogelijk contacteren voor de verdere verwerking van je klacht.

Contact

Integrale veiligheid
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten

Contact

APCOA
Stadhuis
Grote Markt 1
3290 Diest
België
03 216 70 18
09:00 - 12:30
Telefonisch bereikbaar
09:00 - 12:30
Telefonisch bereikbaar
16:00 - 19:00
Zitdag
09:00 - 12:30
Telefonisch bereikbaar & zitdag
09:00 - 12:30
Telefonisch bereikbaar
09:00 - 12:30
Telefonisch bereikbaar & zitdag
Gesloten
Gesloten