Kinderdagverblijf 't Kevertje

Je kind toevertrouwen – al is het maar tijdelijk – aan de zorgen van "een ander" doe je niet zomaar.

Wat bieden wij?

 • we streven naar kwaliteit, huiselijkheid en respect
 • we voorzien een verzorgde, aangename en veilige sfeer
 • we hebben een professioneel team van enthousiaste medewerk(st)ers
 • we beschikken over een modern gebouw (gelegen in het groen) met gezellige en kindvriendelijk ingerichte leefruimtes
 • we zijn erkend door Kind en Gezin voor 99 opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 6 jaar
 • we voldoen aan alle overheidseisen

Doelgroep

 • dagopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar
 • naschoolse opvang voor kinderen van 3 tot 6 jaar

Dagopvang

Het kinderdagverblijf staat in voor de dagopvang van kindjes van 0 jaar tot zij de overgang maken naar de kleuterschool.

Alle kinderen worden opgevangen in leefgroepen.

 • 4 babygroepen van 0 tot 18 maanden

 • 4 peutergroepen van 18 maanden tot de overgang naar de kleuterschool

Elk babygroepje is gekoppeld aan een peutergroepje zodat de kindjes van bij de start hun vaste kindbegeleid(st)ers kennen.

Naschoolse opvang

Naast de dagopvang verlenen wij ook voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Het kinderdagverblijf beschikt over een eigen busje en een wandelkar voor het vervoer van de kinderen.

De opvang wordt georganiseerd: 

 • voor en na de schooluren
 • op woensdagnamiddag
 • op schoolvrije dagen
 • tijdens de schoolvakanties

Opgelet: Aangezien het kinderdagverblijf de voorrang geeft aan kinderen van 0 tot 3 jaar, zijn de plaatsen voor de buitenschoolse opvang beperkt.

Zomer opvang

Inschrijven voor opvang tijdens de zomervakantie kan online via het inschrijvingsformulier rechts op deze pagina, of via het invuldocument. Let op! Je kan per aanvraag 1 kind inschrijven. Wil je meerdere kinderen naar het kinderdagverblijf brengen, vul het formulier dan opnieuw in. De datum van inschrijving bepaalt de volgorde.

Procedure

Ouders die hun kind wensen in te schrijven in het kinderdagverblijf kunnen dit via het digitaal loket.

Momenteel zijn we volzet en wordt elke aanvraag ingeschreven op een wachtlijstWe brengen jullie op de hoogte op welke plaats jullie staan op de wachtlijst. Je kan al wel een afspraak maken om 't Kevertje te bezoeken.

Een opvangplaats is pas definitief nadat de verantwoordelijke persoonlijk heeft gemeld dat er een plaats beschikbaar is en na ondertekening van de schriftelijke overeenkomst.

Hier kan je het huishoudelijk reglement van 't Kevertje bekijken:
pdf bestandHuishoudelijk reglement 2021_tKevertje.pdf (445 kB)

Bij vragen, neem gerust contact met ons op.

Bedrag

Een inschrijving op de wachtlijst is gratis en volledig vrijblijvend.

Uitzonderingen

Jaarlijks sluit het kinderdagverblijf een aantal weken en zijn er (buiten de officiële feestdagen) enkele bijkomende sluitingsdagen. Deze worden bekendgemaakt voor 30 november van het voorafgaande jaar:

pdf bestandSluitingsdagen 't Kevertje_2021.pdf (220 kB)