Woningkwaliteit

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. 

Een woning die verhuurd wordt moet bij aanvang van de huurovereenkomst en gedurende de hele looptijd van de huur voldoen aan deze vereisten. 

Iedereen die klachten heeft over de gebrekkige kwaliteit van een woning kan dit melden. Je hoeft zelf geen bewoner te zijn om de slechte kwaliteit van een woning te melden. Je kan evengoed een buur, een familielid of zorgverstrekker zijn. 

Deze meldingen komen terecht bij de technisch adviseur van het woonproject "Wonen aan de Demer". Hij komt zo snel mogelijk ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen en zoekt mee naar de meest haalbare oplossing om de woning terug conform te maken. Als de eigenaar van de woning niet de nodige stappen onderneemt, kan de procedure ongeschikt/onbewoonbaar opgestart worden. 

Doet de eigenaar wel het nodige om de woning conform te maken of is de woning in orde op het moment dat deze onderzocht wordt? Dan zorgt de technisch adviseur voor een conformiteitsattest.

Een eigenaar kan ook proactief een conformiteitsattest aanvragen. De technisch adviseur geeft het nodige advies zodat de eigenaar de woning in orde kan brengen nog voor de huur van start gaat.

In situaties waarbij de veiligheid of de gezondheid van bewoners, omwonenden of passanten in acuut gevaar is gaat de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring niet snel genoeg en heeft de burgemeester de mogelijkheid om in toepassing van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet alle maatregelen te nemen die hij noodzakelijk acht. Bijvoorbeeld een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten of een onbewoonbaarverklaring etc. De maatregelen moeten in verhouding staan tot de risico's.

Waaraan moet een woning voldoen.

Een minimum aan comfort

 • Minimale sanitaire voorzieningen: goedwerkende toilet, badkamer met bad of douche, stromend water aangesloten op een afvoerkanaal zonder geurhinder
  • Warm water in keuken/badkamer
 • Kookgelegenheid (keuken) en drinkbaar water
 • Aansluiting voor de plaatsing van verwarming, vanaf 2021 verplicht verwarmingstoestel in een leefruimte
 • Correcte afwerking van vloeren, wanden en plafonds
 • Goede staat van ramen en deuren
 • Vrije toegankelijkheid en respect voor de persoonlijke levenssfeer
 • Structurele stabiliteit van het gebouw
 • Stabiliteit van dak, muren en vloeren

Veiligheid

 • Voldoende en veilige elektrische installaties voor de verlichting van de woning en voor het veilige gebruik van elektrische apparaten 
  • Bijzonderheid Vlaamse Wooncode: 2 vrije geaarde stopcontacten in keukenfunctie naast de stopcontacten in gebruik voor vaste toestellen zoals koffiezet, koelkast, microgolfover,...
 • Veilige gas- en verwarmingsinstallaties, zonder CO-gevaar
  • Aanvoer verbrandingslucht, afvoer rookgassen
  • Aanvoer brandstof moet veilig zijn
 • Veilige trappen
  • Leuningen, ballustrades, treden, hellingsgraad,...
 • Voldoende rookmelders 

Gezondheid

 • Geen vochtproblemen. Bij de beoordeling van vochtproblemen gaan we uit van zichtbare schade, niet de aanwezigheid van een lek of ander gebrek. De schade moet dus hersteld zijn
 • Mogelijkheid tot voldoende en veilige verluchting en natuurlijke verluchting
  • Veilige verluchting houdt in dat er door het verluchten geen inbraakrisico intstaat
 • De aanwezigheid van drinkbaar water (geen loden leidingen)
  • Indien enkel een waterput aanwezig, dan dient er jaarlijks een attest afgeleverd te worden dat de kwaliteit van het water bevestigt

Minimale isolatie

Contact

Woonloket
Grote markt 1
3290 Diest
België
Gesloten
09:00 - 12:30
Op afspraak, Stadhuis Diest
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Op afspraak, Stadhuis Diest
16:00 - 19:00
Elke tweede en vierde dinsdag van de maand op afspraak

Contactgegevens woningkwaliteit