Renteloze huurwaarborglening

Bij het huren van een woning of appartement moet de huurder een huurwaarborg betalen. Op 1 januari 2019 is er een nieuw decreet in werking getreden dat bepaalt dat verhuurders tot 3 maanden huur mogen vragen als waarborg. Dit zorgt ervoor dat deze waarborg al snel kan oplopen tot een hoog bedrag. Om personen te ondersteunen die het moeilijk hebben om deze waarborg te betalen voorziet de Vlaamse overheid via het Vlaams Woningfonds de renteloze huurwaarborglening.

Via deze lening is het mogelijk om een deel of de volledige huurwaarborg te kunnen lenen en deze dan terug te betalen over een periode van 24 maanden. Deze lening is volledig renteloos wat betekent dat er enkel het geleende bedrag terugbetaald moet worden.

Doelgroep

Personen die moeite hebben met het betalen van een huurwaarborg.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van de renteloze huurwaarborglening zijn als volgt:

 • U moet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, vreemdelingenregister of op een referentieadres.
 • Uw inkomen mag de vastgestelde grenzen niet overschrijden:
 • Uw huurwoning/appartement:
  • moet gelegen zijn in het Vlaams Gewest
  • moet als hoofdverblijfplaats dienen
  • mag geen sociale huurwoning zijn (tenzij de woning wordt onderverhuurd door een sociaal verhuurkantoor).
 • U moet voldoen aan de voorwaarden betreffende eigendomsbezit (u mag geen eigenaar zijn).
 • U mag geen betalingsachterstand hebben bij een andere lopende lening.
 • De ondertekening van de huurovereenkomst mag maximaal 3 maanden geleden zijn op het ogenblik van de aanvraag.

Voor meer informatie en/of hulp bij de aanvraag kan u terecht bij het woonloket en op de website van het Vlaams Woningfonds.

Contact

Woonloket
Grote markt 1
3290 Diest
België
Gesloten
09:00 - 12:30
Op afspraak, Stadhuis Diest
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Op afspraak, Stadhuis Diest
16:00 - 19:00
Elke tweede en vierde dinsdag van de maand op afspraak