Afficheringsplicht huurprijs, kosten en lasten en EPC-score

Verhuur je een woonplaats? Volg dan deze regels:

  • Wie een huis, appartement of studio verhuurt, zowel professioneel als particulier, moet volgens het Vlaams huurdecreet altijd de huurprijs en de eventuele gemeenschappelijke kosten vermelden.
  • Doe dit bij het zoekertje, de advertentie in een krant, op een website, en ook op de affiche ‘te huur’ voor het raam van de woning.
  • Verder moeten verhuurders ook de EPC-score vermelden. Dit energieprestatiecertificaat verduidelijkt hoe energiezuinig een woning is en voorkomt dat de huurder met onvoorziene energie-uitgaven geconfronteerd wordt.

Deze verplichting kadert in het Vlaams actieplan 'antidiscriminatie op de private huurmarkt'. De bedoeling is om kandidaat-huurders te beschermen tegen willekeur van eigenaars die de prijs zouden aanpassen. Verhuurders kunnen door deze verplichting de huurprijs niet duurder of goedkoper maken afhankelijk van hun voorkeur voor bepaalde kandidaat-huurders. Alle kandidaten moeten gelijk worden behandeld. De vermelding van de gemeenschappelijke kosten en lasten en de EPC-score zorgen bovendien voor een duidelijker beeld van de totale huurlast.

Als stad willen we mee werk maken van dit Vlaams actieplan en houden we toezicht op de correcte naleving van deze regel. We voorkomen liever dan genezen. Als verhuurder ondersteunen we je daarom in het correct te huur stellen van je woning. Je kan hiervoor terecht bij het woonloket.

Je kan alvast een gratis raamaffiche voor een woning of een appartement downloaden. Deze raamaffiches kan je ook afhalen aan het onthaal van het stadhuis.

Wist je trouwens dat?

  • Je wel naar de hoogte van inkomen mag vragen maar niet naar de aard of bron van het inkomen? De aard of de bron van het inkomen is geen relevant criterium om de solvabiliteit te beoordelen en is een vorm van discriminatie
  • Er een standaardinlichtingenfiche bestaat met objectieve criteria om (onbedoelde) discriminatie tegen te gaan? (pagina 18 brochure)
  • Je als verhuurder het huurcontract moet registreren? De registratie van het huurcontract biedt voordelen voor de huurder en de verhuurder. De huurder wordt beschermd bij verkoop van het huurpand en de verhuurder is zeker dat de opzegtermijn gerespecteerd wordt.

GAS-boete

Na een periode van sensibilisering, zullen inbreuken op deze afficheringsplicht kunnen gesanctioneerd worden via een GAS-boete van maximum 250 euro. Meer informatie hierover vind je in het politiereglement aan de rechterkant van deze pagina.

Wet- en regelgeving

Contact

Woonloket
Grote markt 1
3290 Diest
België
Gesloten
09:00 - 12:30
Op afspraak, Stadhuis Diest
Gesloten
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
Op afspraak, Stadhuis Diest
16:00 - 19:00
Elke tweede en vierde dinsdag van de maand op afspraak