Eikenprocessierupsen

Beschrijving

De eikenprocessievlinder is een onschuldige, inheemse nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de rupsen van deze vlinder iets minder onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen, die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen veroorzaken.

Wat doet de stad?

Vóór de start van het ‘eikenprocessierupsseizoen’ worden op verschillende locaties op het openbaar domein bomen preventief behandeld met een bacillus preparaat. Dit preparaat is het enige preventieve middel dat toegestaan is door de hogere overheid, en omdat het ook rupsen van andere vlinders doodt, mag het niet op alle locaties worden ingezet: enkel daar waar er het voorgaande jaar processierupsen werden gemeld en niet nabij waterlopen, natuurgebieden of vogel- en vlinderhabitats.

Als de stad een melding krijgt van een nest processierupsen op openbaar domein, en de aangetaste bomen situeren zich in dicht bewoonde gebieden, speelterreinen of aan veel gebruikte fiets- of wandelpaden, dan worden de rupsen zo snel mogelijk en deskundig verwijderd. Op andere locaties wordt er enkel een waarschuwingsbord geplaatst, zodat mensen de locatie kunnen ontwijken en voldoende afstand houden van de aangetaste bomen.

Wat doe je als je eikenprocessierupsen op openbaar domein ziet?

Meld de rupsen via het online meldingsformulier op de website van de stad, met een zo concreet mogelijke omschrijving van de locatie, het aantal bomen, en de hoogte van de nesten. Dan worden zo snel mogelijk passende maatregelen genomen.

Wat kan je zelf doen?

Wil je bomen op privaat terrein preventief laten behandelen tegen eikenprocessierupsen, of nesten laten verwijderen, dan moet je een beroep doen op een boomverzorger. De stad voert immers geen behandelingen uit op privaat terrein. Een uitzondering wordt enkel gemaakt voor nesten in takken die over het openbaar domein hangen. Heb je op je eigen terrein eikenprocessierupsen, dan is het belangrijk dat je ook hiervan melding maakt. Op deze manier kunnen we immers in kaart brengen waar er zich problemen met de eikenprocessierups voordoen, wat belangrijk is voor de opvolging in de volgende jaren.

Ondervind je zelf overlast van de eikenprocessierups in jouw omgeving? Dan helpt het om een aantal nestkasten voor koolmezen op te hangen in je tuin of buurt. Maar ook andere dieren en vogelsoorten kunnen helpen! Vogels zoals pimpelmezen en boomklevers eten allemaal graag de rups, maar hebben andere nestkastjes nodig. Door wilde bloemenmengsels in te zaaien kan je dan weer sluipwespen of –vliegen aantrekken die de larven van de processierups parasiteren en opeten. Verschillende soorten vleermuizen eten dan weer de nachtvlinders, wat uiteindelijk flink wat processierupseitjes kan schelen. Vergeet ook niet om je tuin pesticidevrij te onderhouden, want bijvoorbeeld het gebruik van chemische middelen tegen buxusmot zou mezensterfte kunnen veroorzaken.

Contact

Milieu en groen
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 31 21 21
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten