Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers

Het OCMW van Diest biedt opvang en materiële hulp aan asielzoekers.  Zij verblijven in woningen van het OCMW terwijl hun procedure tot erkenning als vluchteling loopt bij het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en Staatlozen.  Zij krijgen geen financiële steun, maar wel leefgeld om voeding te kopen.  Er wordt ook voor sociale en medische begeleiding gezorgd.

De toewijzing van asielzoekers aan OCMW’s wordt gedirigeerd door het Federaal Agentschap Fedasil.  De OCMW’s en de asielzoekers hebben er geen invloed op.  Bij beëindiging van de asielprocedure moeten de asielzoekers het opvanginitiatief verlaten.

Voorwaarden

Asielzoekers die door Fedasil aan het lokaal opvanginitiatief worden toegewezen kunnen er verblijven. 

Contact

Onthaal Huis 30
Huis 30
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Gesloten
Warning 26 mei - 27 mei gesloten
Warning 6 juni gesloten