Schuldhulpverlening

Heb je schulden en zie je zelf geen uitweg meer?
Kan je jouw leningen en kredieten niet meer afbetalen?
Heb je op het einde van de maand zelfs geen geld meer over om eten te kopen?

Op het OCMW kan je terecht voor schuldbemiddeling, budgetbegeleiding of budgetbeheer. Voor het opstellen van een verzoekschrift tot collectieve schuldenregeling kan je gratis terecht bij een advocaat, naar eigen keuze, in de regio.

Met alle vormen van schuldhulpverlening willen we je helpen om:
•  je budget in evenwicht te krijgen
•  je te leren hoe je jouw inkomsten en uitgaven beter kan beheren.

Schuldbemiddeling, wat is dit?

Bij schuldbemiddeling gaat de maatschappelijk werker samen met jou en je schuldeisers zoeken naar mogelijkheden om je schulden af te betalen. Er kan gevraagd worden om een afbetaalplan op te stellen, de betaling van de schulden te spreiden of de betaling van je schulden uit te stellen.

Het is de bedoeling om haalbare afbetalingsplannen op te stellen voor jou en voor de schuldeiser(s).

Je blijft zelf je rekening beheren: je ontvangt zelf je inkomsten en zorgt zelf voor alle betalingen.

Indien deze afbetalingsplannen voor jou niet haalbaar zijn en/of je hebt extra ondersteuning nodig, dan kan budgetbegeleiding of budgetbeheer misschien een oplossing zijn.

Meer informatie over schuldbemiddeling kan je hier vinden 

Budgetbegeleiding, wat is dit?

Budgetbegeleiding wil zeggen dat er eerst een overzicht wordt opgesteld van je inkomsten, uitgaven en schulden. Daarna ga je samen met de maatschappelijk werker bekijken wat er moet gebeuren om een evenwichtig budget te krijgen.
Op basis van deze gegevens wordt een budgetplan opgesteld om je inkomsten en de voorziene betalingen en uitgaven op elkaar af te stemmen.

Je blijft zelf je rekening beheren: je ontvangt zelf je inkomsten en zorgt zelf voor alle betalingen.

Gedurende de begeleiding worden verdere afspraken gemaakt om te kijken of het budgetplan haalbaar is en wat er eventueel kan verbeterd worden.

Meer informatie over budgetbegeleiding kan je hier vinden.

Budgetbeheer, wat is dit?

Bij budgetbeheer gaan we een stapje verder dan bij budgetbegeleiding.
Je inkomen wordt op een speciale budgetrekening geplaatst. De maatschappelijk werker beheert deze rekening en betaalt tijdig je vaste kosten en schulden, zoals afgesproken. 
Je ontvangt een afgesproken leefgeld om dagelijkse kosten zoals bijvoorbeeld het aankopen van eten te bekostigen.

Budgetbeheer is voor schuldeisers een zekerheid dat de schulden worden afbetaald. Aanmaningsbrieven, deurwaarderbezoeken, beslag, … kunnen hiermee vermeden worden.

Samen met je maatschappelijk werker bespreek je hoe lang het budgetbeheer nodig is. 

Meer informatie over budgetbeheer kan je hier vinden.

Collectieve schuldenregeling, wat is dit?

Als je veel schulden hebt en je kan deze niet binnen een haalbare termijn afbetalen, dan kan er een collectieve schuldenregeling aangevraagd worden.

Een collectieve schuldenregeling kan je via een verzoekschrift aanvragen bij de arbeidsrechtbank. Na goedkeuring, duidt de rechter een schuldbemiddelaar (advocaat) aan om een menswaardige afbetalingsregeling uit te werken met alle schuldeisers. 

Het voordeel van deze procedure is dat zolang je hieraan meewerkt, je beschermd bent tegen je schuldeisers die opgenomen zijn in je collectieve schuldenregeling.

Gedurende deze procedure dien je je aan een aantal regels te houden (geen nieuwe schulden maken, alle inkomsten dienen op rekening van de schuldbemiddelaar gestort te worden, ..)

Meer informatie over collectieve schuldenregeling kan je hier vinden.

Contact

Onthaal Huis 30
Huis 30
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00