Rechtenverkenner

Deze website bundelt informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. 

Je kan deze voordelen doorzoeken op thema, doelgroep of via een persoonlijk profiel.

Deze website is een initiatief van de Vlaamse overheid, genomen in het kader van het decreet lokaal sociaal beleid.

De rechtenverkenner geeft je een online overzicht van sociale rechten:

  • premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...
  • voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...
  • door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid

Contact

Sociale dienst
Huis 30
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België
013 35 77 00