Pro-deo advocaat - juridische tweedelijnsbijstand

Indien je een advocaat nodig hebt en over te weinig bestaansmiddelen beschikt, kan je een beroep doen op een pro-deo advocaat. Er wordt vermoed dat je te weinig bestaansmiddelen hebt als je te weinig verdient of onder een bepaalde categorie valt (bv. leefloners, huurders van een sociale woning, gedetineerden, sommige asielzoekers). Als minderjarige heb je altijd recht op tweedelijnsbijstand.
 
Bij juridische tweedelijnsbijstand geeft de advocaat, net zoals voor een betalende cliënt, een volledig en nauwkeurig juridisch advies, bijstand en vertegenwoordiging, al dan niet in het kader van een procedure.

De juridische tweedelijnsbijstand is geheel of gedeeltelijk gratis, afhankelijk van uw inkomen. 

Voorwaarden

Jouw inkomen mag niet hoger zijn dan de vastgelegde inkomensgrenzen of er wordt vermoed dat je onvermogend bent.

Procedure

De juridische tweedelijnsbijstand of pro-deo wordt aan elke balie georganiseerd door het Bureau voor Juridische Bijstand (BJB). Als je denkt dat je recht hebt op tweedelijnsbijstand of pro deo kunt u naar zo’n BJB gaan of naar een advocaat stappen. 

Het BJB voor Diest is:

Huis van de advocaat
Rijschoolstraat 9
3000 Leuven
Tel: 016 21 45 45

Openingsuren: dinsdag en donderdag van 11u tot 12u

Wet- en regelgeving

Contact

Onthaal Huis 30
Huis 30
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00