Leefloon

Je hebt recht op een leefloon als jouw inkomen onvoldoende is en als je niet in staat bent die toestand te veranderen. Als jouw inkomen lager is dan het leefloon, kan je vragen om het verschil bij te passen zodat jouw inkomen even hoog is als het leefloon.

Het bedrag van het leefloon waarop je recht hebt, is afhankelijk van je gezinssituatie.

De evolutie van het bedrag van het leefloon kan je raadplegen op deze website:

Voorwaarden

Om recht te hebben op een leefloon, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je werkelijke verblijfplaats is in België.
 • Je hebt de Belgische nationaliteit of je bent:
  • een burger van de Europese Unie of familielid van een burger van de Europese Unie met een verblijfsrecht van meer dan drie maanden
  • een vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister
  • een staatloze
  • een erkende vluchteling
  • een persoon met statuut van subsidiaire bescherming.
 • Je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of je bent door huwelijk meerderjarig verklaard, je hebt kinderen ten laste of bent zwanger.
 • Je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kunt er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen.
 • Je wil werken, tenzij dat niet kan om gezondheids- of billijkheidsredenen.
 • Je hebt geen recht op andere mogelijke sociale uitkeringen zoals bijvoorbeeld werkloosheidsuitkeringen, pensioen, … Leefloon is de enige en laatste mogelijkheid om een inkomen te verwerven.

Procedure

Opgelet: Omwille van de veiligheidsvoorschriften tegen het Coronavirus passen we onze dienstverlening aan.

Momenteel kan je enkel op afspraak terecht bij de sociale dienst (Huis 30):

 • Maak telefonisch een afspraak op het nummer 013 35 77 00.
 • Kom langs bij het onthaal van Huis 30. De onthaalmedewerker zal voor jou een afspraak maken met een maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Nodig

 • Je identiteitskaart
 • Bewijzen van je bestaansmiddelen, waaronder bewijzen van actuele inkomsten van alle gezinsleden en een overzicht van je spaargeld en van de personen waarmee je samenwoont (loonfiches, rekeningafschriften, …)
 • Informatie over de samenstelling van het gezin en je bezittingen

Contact

Onthaal Huis 30
Huis 30
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00

Ook Interessant voor u?