Gratis energiescan

Een energiescan is een snelle doorlichting van het energieverbruik van je woning.

Door een eenvoudige inspectie van het gebouw kom je te weten hoe je energie kan besparen. Bijvoorbeeld door te isoleren. Je krijgt ook tips over de verwarming, de verlichting of jouw huishoudtoestellen. De uitvoerder van de energiescan kan ook meteen kleine energiebesparende maatregelen uitvoeren.

Doelgroep

De energiescans zijn in het bijzonder bedoeld voor financieel of maatschappelijk kwetsbare doelgroepen.

Prioritaire doelgroepen zijn:

 • beschermde afnemers (personen die genieten van sociaal tarief voor gas en elektriciteit)
 • LAC (afnemers die een uitnodiging ontvangen voor de Lokale Advies Commissie in het kader van een verzoek van de netwerkbeheerder tot afsluiting van de elektriciteit of aardgastoevoer)
 • actieve budgetmeter (personen die over een actieve budgetmeter aardgas en / of elektriciteit - beschikken)
 • RVV of OMNIOstatuut (personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering)
 • schuldenregeling (personen die in schuldbemiddeling of collectieve schuldbemiddeling zijn)
 • begeleiding vanuit de sociale dienst (personen die sociaal of budgettair begeleid worden)
 • bescheiden inkomen (personen met jaarlijks bruto inkomen lager dan € 16.965,47 + € 3.140,77 per persoon ten laste)
 • SVK (sociale huurders via een sociaal verhuurkantoor)
 • SHM (sociale huurders van een sociale huisvestingsmaatschappij)
 • Een huurder die maximaal 500 euro betaalt.

Procedure

•    Kom je voor de allereerste keer langs bij het OCMW (Huis 30)?
      o    Je kan zonder afspraak langskomen, elke werkdag tussen 10u20 en 12u. Hasseltsestraat 30, 3290 Diest.
      o    Er wordt je een begeleidend maatschappelijk werker toegewezen, waarmee je bij een volgend bezoek aan het OCMW een afspraak kan maken.
•    Heb je al een begeleidend maatschappelijk werker?
      o    Maak telefonisch een afspraak op het nummer 013 35 77 00 
      o    Maak een afspraak aan het onthaal van Huis 30 (OCMW, Hasseltsestraat 30, 3290 Diest).
Opgelet: Het kan zijn dat je niet dadelijk kan geholpen worden, maar dan wordt er een afspraak voor een andere dag gemaakt.
 

Nodig

Je moet kunnen bewijzen dat je tot 1 van de doelgroepen behoort.

 • beschermde afnemers: bewijs dat je geniet van een sociaal tarief
 • LAC: brief uitnodiging LAC
 • actieve budgetmeter: document plaatsing budgetmeter van netbeheerder
 • RVV of OMNIO-statuut:  klevertje mutualiteit
 • Schuldenregeling: afschrift van toelaatbaarheid tot collectieve schuldenregeling of ingediend verzoekschrift collectieve schuldenregeling
 • bescheiden inkomen:  recentste aanslagbiljet personenbelasting
 • SVK:  huurcontract of attest van het sociaal verhuurkantoor
 • SHM: huurcontract of attest van de sociale huisvestingsmaatschappij
 • Huurprijs:  huurcontract

Wet- en regelgeving

Contact

Woonloket
Grote markt 1
3290 Diest
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Op afspraak, Stadhuis Diest
16:00 - 19:00
Elke tweede en vierde dinsdag van de maand op afspraak
Gesloten
09:00 - 12:30
Op afspraak, Stadhuis Diest
Gesloten

Contact

Onthaal Huis 30
Huis 30
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00