Buddyproject

Met het Buddyproject bieden we laagdrempelige, preventieve ondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen, met kinderen onder de twaalf jaar en aanstaande families. Met onze één op één aanpak willen we:

  • talentontwikkeling bij jonge kinderen bevorderen
  • het isolement van kwetsbare gezinnen doorbreken en hun netwerk versterken
  • ouders in hun opvoedende rol bevestigen en versterken en zo voorkomen zo dat alledaagse problemen onoverkomelijk  worden

Doelgroep

De gezinnen die in aanmerking komen voor een Buddy hebben tijdelijk nood aan steun. Er wordt telkens 1 vrijwilliger per gezin ingezet en dit gedurende minstens één jaar. Er wordt dan gezocht naar een vrijwilliger die de gevraagde ondersteuning kan en wil bieden op een wekelijks moment dat voor beide partijen past.

Procedure

Word jij Buddy in Diest?

Als Buddy ga je bij een kwetsbaar gezin in Diest aan huis om

  • de ouders te ondersteunen bij de opvoeding van de kinderen 

  • het netwerk te versterken
  • wat administratieve steun te bieden 
  • een leuke vrijetijdsbesteding te vinden 
  • positieve aandacht te geven aan de kinderen en de ouders

Je maakt één keer per week enkele uren vrij om het gezin te ondersteunen.
Na een infomoment volgt er een vorming voor een kleine groep vrijwilligers. Daarna kan je als Buddy starten in een gezin. De keuze van het gezin gebeurt in overleg met de vrijwilligerscoördinator.

Interesse?

Neem gerust contact op via tel: 0479 37 70 40 of mail: karin.feremans@domovzw.be

Contact

Onthaal Huis 30
Huis 30
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00