Fietszone

Het stadscentrum is een fietszone

Na een positieve evaluatie van de fietsstraten in de Demerstraat en de Visserstraat heeft het stadsbestuur beslist om het volledige stadscentrum om te vormen tot een fietszone. De auto is nog steeds welkom maar als gast. Deze realisatie maakt deel uit van het meerjarenplan (2020-2025) om van Diest een vlot en duurzaam mobiliteitsknooppunt voor alle weggebruikers te maken.

Op zondag 20 september 2020 opende onze fietszone niet toevallig op autoloze zondag. Het was een dag gevuld met allerlei fietsgerelateerde activiteiten. 

De fietszone bestaat uit een aaneenschakeling van maar liefst 90 fietsstraten waarin zich een groot aantal fietsbestemmingen bevinden zoals scholen, winkelstraten, horeca, wekelijkse markt, …

Actiepunt van het Fietscharter

Het realiseren van deze fietszone is één van de actiepunten van het charter 'Sterk fietsbeleid'. Het fietscharter benadrukt het grote potentieel en de vele voordelen van fietsen, zowel voor functionele als voor recreatieve doeleinden. Met de ondertekening ervan erkent stad Diest deze uitgangspunten en engageert ze zich tot een sterk fietsbeleid. Diest engageert zich voor maar liefst 14 concrete acties die worden ontwikkeld en gerealiseerd vóór 31 december 2024. Dit is veel meer dan de minimaal verplichte 3 acties. Lees het volledige overzicht op onze website: www.diest.be/fietscharter.

Waarom deze fietszone?

Het invoeren van deze fietszone biedt heel wat voordelen:

 • Veiliger en aangenamer fietsen
 • Een verhoging van de verkeersveiligheid
 • Focus op duurzame mobiliteit
 • Meer aandacht voor de zwakke weggebruiker: de auto is welkom als gast
 • Een zone geeft meer duidelijkheid voor alle weggebruikers, je hoeft niet meer te kijken welke straat een fietsstraat is

Welke straten behoren tot de fietszone?

De fietszone omvat alle straten in deze afgebakende zone. Het gaat dus grotendeels om het centrum van Diest. 

Fietszone 1 november 2021

Hoe herken je een fietsstraat?

Het begin van een fietsstraat wordt aangeduid met verkeersborden en een rood gekleurd wegvlak met het logo van de fietsstraat. Er zijn op het wegdek ook vaak pictogrammen van fietsers aangebracht om de gewenste rijrichting aan te geven.

verkeersbord fietsstraat f111 bijgesneden
 

Welke regels gelden er binnen een fietszone?

 • In een fietsstraat is de snelheid tot 30 km per uur beperkt
 • Gemotoriseerde voertuigen (auto's, vrachtwagens, bromfietsen A en B mogen de fietsers niet voorbijsteken
 • Elektrische fietsen en speedpedelecs worden binnen de fietszone als 'fietsers' beschouwd en mogen wel voorbijsteken maar mogen niet sneller dan 30 km per uur rijden
 • Als fietser mag je de volledige rijbaan gebruiken bij eenrichtingsstraten of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde in straten met tweerichtingsverkeer.
 • Fietsers mogen andere fietsers en gemotoriseerde voertuigen links inhalen maar ze moeten zich wel houden aan de toegelaten snelheid van 30 km per uur
 • Stilstaand voertuig? Deze mag je langs rechts voorbijrijden
 • Alle andere verkeersregels blijven natuurlijk gelden binnen de zone, zoals voorrang van rechts verlenen of het verbod om te fietsen op het voetpad
 • Ook al gebaart een fietser dat een gemotoriseerd voertuig mag voorbijsteken moet het gemotoriseerd voertuig niet inhalen
 • Inhalen met een gemotoriseerd voertuig mag enkel als een fietser gestopt is en dus stilstaat
 • In de fietszone mogen fietsers met maximaal twee naast elkaar rijden
 • Heb je een aanhangwagentje of fietskar? Dan mag je nooit met twee naast elkaar rijden

Filmpje lancering fietszone 2020

Wat zijn fietsers?

Naast de klassieke fiets worden volgende voertuigen beschouwd als fiets:

 • Drie- en vierwielers tot een breedte van 1 meter

 • Fietsen met een aanhangwagen

 • Voortbewegingstoestellen die zich sneller dan stapvoets verplaatsen, zoals een step of scootmobiel

 • Elektrische fietsen of speed pedelecs

Wat als een fietser aangeeft dat een auto hem mag voorbijsteken?

Zelfs als een fietser dit aangeeft, blijft het zo dat het gemotoriseerd voertuig niet mag inhalen.

Enkel als een fietser gestopt is en dus stilstaat, mag het gemotoriseerd voertuig voorbijrijden.

Met hoeveel mag je naast elkaar rijden in een fietsstraat?

In de fietszone mogen fietsers maximum met twee naast elkaar rijden. Als je fiets een aanhangwagentje of fietskar heeft, mag je nooit met twee naast elkaar rijden.

Mag ik met de auto rijden in de fietszone?

Natuurlijk! In een fietszone is de auto te gast. U kunt nog steeds in en uit het centrum met de wagen.

U moet wel achter de fietsers blijven maar dit levert nauwelijks tijdsverlies op. Moet u niet in het centrum zelf zijn en wilt u geen onnodige tijd verliezen, dan neemt u best een andere reisweg, bij voorkeur via de ring.

Wat met prioritaire voertuigen in de fietszone?

Prioritaire voertuigen zijn onder meer de politiediensten, brandweer en de ziekenwagen. Wanneer deze voertuigen zowel hun zwaailichten als geluidssirene hebben aanstaan, dan moet elke weggebruiker (zowel fietsers als bestuurder van een gemotoriseerd voertuig) onmiddellijk de doorgang vrijmaken, stoppen en voorrang verlenen.

Hoffelijkheid

Tot slot vraagt de stad hoffelijkheid van alle verkeersdeelnemers. De automobilist moet zich aan de regels van de fietszone houden, maar ook de fietsers moeten respect tonen voor de andere weggebruikers.

Contact

Integrale veiligheid
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
zaterdagsluiting
Gesloten
Gesloten
(O.L.V. Hemelvaart)
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
Warning 13 augustus gesloten
Warning 15 augustus gesloten
Hier nemen de fietsers het stuur in handen