Renovatie Grote Steunbeer

Beschrijving

Wat?

Het water dat nu door de Demer stroomt, komt niet van de Demer zelf, maar van de nabijgelegen Begijnebeek. Het waterpeil van de echte Demer stroomopwaarts van Diest ligt namelijk te laag. Met de restauratie van de Grote Steunbeer, een historische stuwconstructie op de omgelegde Demer aan de Saspoort, wil de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het waterpeil verhogen en de rivier weer écht door de stad leiden. Bovendien zal de renovatie de natuur in de omgeving een boost geven en de waterveiligheid en de beleving verhogen.

Verwachte hinder tijdens de werken

Fase 1 - Grote Steunbeer: maandag 9 augustus 2021 tot eind februari 2022

Het fiets- en wandelpad aan Saspoort in Diest wordt afgesloten vanaf de Wijerstraat tot aan de Omer Vanaudenhovelaan (R26).

Fietsers en wandelaars die van Schaffen richting Diest centrum komen of omgekeerd moeten een omleiding volgen via Schoonaerde (N29). Deze omleiding geldt tot eind februari 2022.

VMM omleiding grote steunbeer 1

 

Fase 2 - Verbinding Demer en Begijnebeek

Omer Vanaudenhovelaan opnieuw open in beide richtingen vanaf 19 november 2021

De nieuwe koker van de Begijnenbeek onder de Omer Vanaudenhovelaan komt op palen te staan. Bij het plaatsen van de eerste funderingspalen lukte het niet om de berekende diepte te bereiken. Bijkomend grondonderzoek en een belastingsproef op de gerealiseerde palen is nodig om de oorzaak hiervan te vinden. Ook wordt gezocht naar een oplossing voor de ondergrondse gasleiding. Deze ligt op sommige plaatsen niet diep genoeg om de funderingspalen te kunnen plaatsen.

De geplande funderingswerken voor het plaatsen van de koker moeten dus worden uitgesteld en geraken niet meer voltooid voor de winterstop. Dit betekent dat de werf aan de Grote Steunbeer tijdelijk wordt stilgelegd en de Omer Vanaudenhovelaan opnieuw wordt opengesteld voor alle doorgaand verkeer vanaf vrijdagavond 19 november (vermoedelijk na 20 uur).

Extra info in verband met de waterhuishouding: De al uitgevoerde werken hebben geen impact op het waterpeil, omdat deze nog niet verbonden zijn met de bestaande waterlopen.

Opgelet: fietsomleiding blijft gelden

Ook al liggen de werken tijdelijk stil, het blijft een werfzone. Het is niet veilig om te fietsen langs de werfzone, want:

  • er is geen verlichting tussen de brug over de Zwarte Beek en de Omer Vanaudenhovelaan (deze werd namelijk weggenomen in functie van de werken),
  • er is slechts een voorlopige verharding in betonpuin aanwezig,
  • de leuningen zijn nog niet geplaatst.

Fietsers kunnen - omwille van hun eigen veiligheid - dus nog geen gebruikmaken van de fietsroute vanaf de Wijerstraat tot aan de Omer Vanaudenhovelaan (R26). Fietsers komende van Schaffen richting het centrum van Diest blijven bijgevolg de huidige omleiding via Schoonaerde (N29) volgen. Zie ook bovenstaand routeplan.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer zal net zoals het gemotoriseerd verkeer opnieuw de gebruikelijke routes volgen. Meer informatie vind je op www.delijn.be.

Heropstart werken voorjaar 2022

Vermoedelijk is een heropstart van de werken voorzien in maart 2022. Zodra de nieuwe planning bekend is, vind je alle informatie terug op deze webpagina of via www.vmm.be/diest.

Contact

Milieu en groen
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 31 21 21
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak