Ondertekening van het charter Sterk Fietsbeleid

Het charter 'Sterk fietsbeleid' van Fietsberaad Vlaanderen benadrukt het grote potentieel en de vele voordelen van fietsen, zowel voor functionele als voor recreatieve doeleinden. Met de ondertekening van dit charter erkent stad Diest deze uitgangspunten en engageert ze zich tot een sterk fietsbeleid.

14 concrete acties 

Diest engageert zich voor maar liefst 14 concrete acties die worden ontwikkeld en gerealiseerd vóór 31 december 2024. Dit is veel meer dan de minimaal verplichte 3 acties. 

De 14 acties zijn verdeeld over 8 van de 10 uitgangspunten van het charter:

Uitgangspunt 1: Fietsen is snel, makkelijk en goedkoop
•    Actie 1: we organiseren 2 x per jaar een Start to bike-actie, gericht op volwassenen en jongeren die niet kunnen fietsen. 

Uitgangspunt 4: Fietsen bespaart ruimte
•    Actie 2: we plaatsen elk jaar 2 bijkomende fietsboxen op basis van de behoefte en maken zo meer ruimte op voetpaden.
•    Actie 3: we ontsluiten en onderhouden een fijnmazig tragewegennetwerk op het volledige grondgebied

Uitgangspunt 5: Gebruik nieuwe technologieën die het fietsen bevorderen
•    Actie 4: we onderzoeken de economische haalbaarheid van een slimmere stadsdistributie en geven zo meer ruimte aan fietsers en voetgangers in het stadscentrum
•    Actie 5: we zetten een proefproject op voor fietsdelen
•    Actie 6: we stimuleren het gebruik van de elektrische fiets bij personeelsleden voor dienstverplaatsingen

Uitgangspunt 6: Fietsen draagt bij aan het economisch weefsel
•    Actie 7: in het kernwinkelgebied verhogen we de capaciteit voor fietsparkings met 60 plaatsen

Uitgangspunt 7: Fietsen is duurzaam
•    Actie 8: we bouwen 1 randparking uit tot multimodaal overstappunt waarbij voldoende fietsparkings voorzien worden

Uitgangspunt 8: Investeer in een fietscultuur
•    Actie 9: via de Fietstest van de provincie Vlaams-Brabant bieden we bedrijven tijdelijk een gratis vloot elektrische fietsen

Uitgangspunt 9: Maak werk van comfort en veiligheid voor de fietser
•    Actie 10: we realiseren de fietssnelweg F26 Aarschot-Diest
•    Actie 11: we maken de Fabrieksstraat autovrij
•    Actie 12: we realiseren een fietszone in het volledige stadscentrum
•    Actie 13: we onderzoeken de invoering van een schoolstraat of fietszone in de schoolomgevingen in deelgemeentes

Uitgangspunt 10: Luister naar fietsers
•    Actie 14: we betrekken de Fietsersbond Diest als structurele partner bij het fietsbeleid

Logo Diest Durft meerjarenplan

Contact

Openbaar domein
Nijverheidslaan 23 - 25
3290 Diest
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
14:00 - 15:00
09:00 - 12:30
14:00 - 15:00
09:00 - 15:00
14:00 - 15:00
09:00 - 12:00
14:00 - 15:00
Gesloten

Contact

Milieu en groen
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 31 21 21
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten