Minder risico op wateroverlast

Nieuwe maatregels verlagen risico op wateroverlast.

Minder risico op wateroverlast

De Vlaamse milieumaatschappij (VMM) investeert verder in maatregelen tegen mogelijke wateroverlast rond de Begijnenbeek. Dit gebeurt als bijkomende maatregel naar aanleiding van de overstromingen van 2 juni 2018.

Extra peilmetingen en noodschuif

Na de wateroverlast van 2 juni werden meteen bijkomende maatregelen genomen. In de Fabiolalaan stond al een peilmeting. Nu zijn er drie bijkomende meetpunten geïnstalleerd, één ter hoogte van de Zandstraat in het bufferbekken van Assent, één in het bufferbekken van de Reustraat en één in de Montgommerystraat. Deze werden door Aquafin en stad Diest geïnstalleerd om het stijgende waterpeil van de Begijnebeek te detecteren. In mei werd in Assent eveneens een extra noodschuif geplaatst om het water te bufferen.

Wat doet een peilmeting?

Het meetpunt aan de Montgommerystraat is ingesteld als een waakpeil. Deze is gekoppeld aan het pompstation van Aquafin. Wanneer het ingestelde peil bereikt wordt, kan preventief beslist worden om pompen te installeren. Die kunnen dan de riool leegpompen aan de Kloosterbergstraat en de Fabiolalaan. Het meetpunt aan de Reustraat heeft drie ingestelde niveaus. Die geven een melding door aan de betrokken instanties zodat er tijdig en 24/24 uur kan opgetreden worden in geval van nood.

Welke acties komen er nog?

Er zal een definitieve hydraulische klep geplaatst worden in het bufferbekken in Assent. Er komt een aanpassing rondom het verdeelsysteem in de Neerveldstraat in Webbekom. Dit systeem zorgt ervoor dat water uit de Begijnenbeek gecontroleerd kan afgeleid worden naar de Leugebeek. De Leugebeek wordt ook over zijn volledige lengte geherprofileerd. Zo wordt de bodem breder en krijgt ze meer opvangcapaciteit. Daarnaast worden er bijkomende dijken gebouwd met de grond die men haalt uit de werken aan de Leugebeek.
De start van deze werken is voorzien in het najaar van 2019.

Contact

Openbaar domein
Nijverheidslaan 23 - 25
3290 Diest
België
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:00
14:00 - 15:00
09:00 - 12:30
14:00 - 15:00
09:00 - 15:00
14:00 - 15:00
09:00 - 12:00
14:00 - 15:00
Gesloten