Voorzorgsmaatregelen PFAS

Resultaten van het verkennende bodemonderzoek

Een erkend bodemsaneringsdeskundige voerde op 2 november 2021 aan de Schaluinstraat 2 en de Verversgracht in Diest een verkennend bodemonderzoek uit om na te gaan of daar een PFAS-verontreiniging aanwezig is en of er bijkomend bodemonderzoek nodig is.

Resultaten van het verkennend bodemonderzoek voor beide locaties:

 • Er is PFAS-verontreiniging in het vaste deel van de aarde.
 • Er is PFAS-verontreiniging in het grondwater.

Conclusies:

 • Er is verder bodemonderzoek nodig voor de PFAS-verontreiniging. OVAM zal iemand de opdracht geven om dat te doen. Het doel van dat bijkomende onderzoek is om een scherper beeld te krijgen over de omvang en de ernst van de verontreiniging. De doorlooptijd van bodemonderzoeken wordt op 8 tot 12 maanden geschat vanaf de opstart.
 • Er zijn geen voorzorgsmaatregelen of veiligheidsmaatregelen nodig volgens het Bodemdecreet.

Afgebakende zones

Door een vermoeden van PFAS-verontreiniging gelden onderstaande no regret-maatregelen in afwachting van bijkomend onderzoek voor een zone rond het:

 • Oud brandweerterrein aan de Verversgracht
 • Brandblusoefenterrein in de Schaluinstraat
 • Terrein aan de Nijverheidslaan 13

No regret-maatregelen Verversgracht

Op de site en in een zone van 500 meter rond de site:

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw te zwembad vullen en moestuin water te geven.
 • Gebruik putwater alleen voor andere dingen, zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en planten water geven.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbare waterleidingnet.

No regret-maatregelen brandblusoefenterrein in de Schaluinstraat

Op de site:

 • Laat kinderen niet spelen op onverharde terrein op de site.
 • Maak het verharde terrein op de site wekelijks schoon met water.
 • Vermijd dat braakliggende of losse grond op de site verstuift of verwaait.

In een zone van 100 m rond de site – te rekenen vanaf de perceelsgrens:

 • Voor ouderen, kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of borstvoeding geven:
  • Eet geen zelfgeteelde groenten en zelfgeteeld fruit.
  • Eet geen eieren van eigen kippen.
  • Eet geen zelfgeteeld kleinvee, zoals kippen en konijnen.
 • Algemene bevolking:
  • Eet gevarieerd. Eet u zelfgekweekt voedsel? Wissel dan af met producten uit de handel. Eet ook elke dag anders. Was de stukken fruit en groenten met water voor u ze eet.
  • Eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.
  • Gebruik uw compost niet als meststof voor uw tuin.
  • Vermijd dat losse grond verstuift of verwaait.
 • Hygiëne
  • Was uw handen regelmatig, zeker voor de maaltijd.
  • Maak uw huis binnen schoon met water.

Op de site en in een zone van 500 meter rond de site:

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad vullen en moestuin water te geven
 • Gebruik putwater alleen voor andere dingen, zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en planten water te geven.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbare waterleidingnet.

No regret-maatregelen Nijverheidslaan 13

Op de site en in een zone van 100 meter rond de site:

 • Gebruik uw putwater niet als drinkwater, ook niet om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om ermee te koken.
 • Gebruik uw putwater niet om uw zwembad te vullen en moestuin water te geven.
 • Gebruik putwater alleen voor andere dingen, zoals uw auto wassen, toilet doorspoelen, oprit afspuiten en planten water geven.

Algemene aanbevelingen voor alle omwonenden van mogelijk PFAS-verontreinigde zones:

 • Gezonde voeding is voor iedereen belangrijk. Volg de aanbevelingen in de voedingsdriehoek en eet gevarieerd, van verschillende bronnen.
 • Voor alle aansluitbare putwatergebruikers: sluit u aan op het openbare waterleidingnet.

Procedure

Alle informatie en de meest recente updates rond PFAS/PFOS vind je op de website: www.vlaanderen.be/pfos-vervuiling.

Met specifieke vragen kan je terecht bij OVAM of op het nummer 1700.

Algemene vragen over PFAS/PFOS kan je sturen naar het mailadres pfas@vlaanderen.be

Daarnaast voorziet stad Diest ook nog een infovergadering voor omwonenden op vrijdag 21 januari 2022 om 19 uur in de Lakenhalle. Door de huidige coronamaatregelen kan slechts 1 inwoner per gezin deelnemen aan de infovergadering, op vertoon van je CST-ticket. Ook het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle aanwezigen vanaf 12 jaar.

Voorzorgsmaatregelen PFAS-plan

Contact

Milieu en groen
Grote Markt 1
3290 Diest
België
013 31 21 21
Gesloten
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
Gesloten