Nuttige telefoonnummers

Op deze pagina vind je niet alleen dringende telefoonnummers, maar ook enkele nuttige contacten in minder dringende noodsituaties. Je kan dit lijstje best uitprinten, aanvullen en dichtbij je telefoon of in het geheugen van je gsm bewaren. Zo weet je onmiddellijk wie je kan contacteren in noodgevallen!

Medische nooddiensten

Politie Noodnummer 101
(Uitsluitend voor dringende politiehulp)
Dringende medische hulpverlening Europees noodnummer 112
Brandweer Europees noodnummer 112
Storm - of wateroverlast 1722
Wespenverdelging
Antigifcentrum Noodnummer 070 245 245
Niet-dringend ziekenvervoer Ambulancedienst Rode Kruis-Vlaanderen 105
Brandwondencentrum Noodnummer 02 268 62 00

Hulp aan kinderen

Vermiste kinderen
Europees meldingsnummer 116 000
Awel 102 (luistert naar kinderen en jongeren)
Kind & Gezin 078 150 100 (contact Kind & Gezin team)
1712 (Vermoeden van kindermishandeling

Hulp – luisteren – preventie

Tele onthaal 106 (luistert anoniem 24 uur op 24 uur)
Centrum ter preventie van zelfdoding 02 649 95 55
Zelfmoordlijn 1813 1813 of via chat 
Kankerfoon 0800 15 802
De druglijn 078 15 10 20
Anonieme Alcoholisten Vlaanderen 03 239 14 15
Tabakstop 0800 111 00 (Stoppen met roken. Het kan!)
Meldpunt ouderenmishandeling 1712 of 078 15 15 70 (Ondersteuningscentrum ouderenmis(be)handeling)

Contact

Onthaal Huis 30
Huis 30
Hasseltsestraat 30
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00
09:00 - 12:30
13:30 - 16:00