Fases in noodplanning

Ondanks de preventieve maatregelen die er worden genomen kan je een noodsituatie nooit uitsluiten. Het is van groot belang om de noodsituatie dan zo goed mogelijk te beheersen. Voorbereiding is hiervoor cruciaal en gebeurt in samenwerking met alle betrokken organisaties: de 5 disciplines die elk hun eigen taken hebben.

De 5 disciplines bestaan uit:

Discipline 1 - De hulpverleningoperaties van de brandweer

 • Noodsituaties beheersen, risico's uitschakelen;

 • Branden blussen, bressen dichten en maatregelen nemen om verergering te voorkomen;
 • Opsporen, bevrijden, helpen, redden, in veiligheid brengen van personen in gevaar;
 • Personen en goederen opeisen in functie van de uitvoering van de opdrachten.

Discipline 2- Medische, sanitaire en psychosociale hulp

 • De medische keten oprichten (alarmering, verkenning, evaluatie...);

 • Toedienen van zorgen aan slachtoffers en betrokken personen;
 • Beheer van ambulances ter plaatse, vervoer van slachtoffers;
 • Oprichting van een oproepcentrum voor slachtoffers / familie / naasten;
 • Opvang in opvangcentrum.

Discipline 3 - Het politioneel beheer van de plaats van de noodsituatie

 • Openbare orde handhaven en herstellen;

 • Kennis geven en toezicht uitoefenen op de schuilmaatregelen voor de bedreigde bevolking;

 • Toegangs- en evacuatiewegen vrijhouden;
 • Perimeters instellen.

Discipline 4 - Logistieke steun (door de uitvoeringsdiensten en/of de operationele secties van de civiele bescherming)

 • Versterking van personeel en materiaal verzekeren;

 • Verlenen van speciale reddings- en hulpverleningsmateriaal;

 • Werken uitvoeren;
 • Levensmiddelen en drinkwater voorzien voor slachtoffers en hulpverleners.

Discipline 5 - Het informatiebeheer

 • Bevolking informeren over wat gaande is en richtlijnen geven over voorzorgmaatregelen;
 • Informatie bijstellen in functie van de ontwikkeling en het verloop van de noodsituatie;
 • Maatregelen afkondigen bij terugkeer naar de normale situatie.

Bij een ramp worden de vijf disciplines bijeengebracht in de gemeentelijke veiligheidscel.

Eén van de taken van deze cel is het opstellen van nood- en interventieplannen. Het algemene nood- en interventieplan (ANIP) is het plan voor het hele grondgebied van de stad en is van toepassing bij elke noodsituatie.

Dit algemeen plan kan worden aangevuld met een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) voor specifieke risico's, zoals evenementen, stroompanne, ...

Fases in noodplanning

In geval van een noodsituatie is het mogelijk dat er een fase afgekondigd wordt. Welke fase er wanneer afgekondigd wordt, gebeurt in overleg met de verschillende disciplines. 

In totaal zijn er 3 verschillende fases en de verantwoordelijke:

 • Gemeentelijke fase - Burgemeester
 • Provinciale fase - Gouverneur
 • Federale fase - Minister

De coördinatie gebeurt steeds op 2 niveaus:

 • Het operationeel niveau - de coördinatie op het terrein zelf en wordt de Commandopost Operaties genoemd (CP-OPS).
 • Het beleidsniveau - dat samenkomt in het Coördinatiecomité (CC).

In beide niveaus zijn alle disciplines vertegenwoordigd.

De procedures en richtlijnen voor nood- en interventieplanning zijn wettelijk geregeld via Koninklijke Besluiten en Omzendbrieven.

Alarmering in geval van noodsituatie

BE-Alert is de alarmeringstool van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De tool maakt dat u in een noodsituatie onmiddellijk een e-mail, sms of telefoontje krijgt met de nodige informatie of maatregelen.

Om die boodschappen te ontvangen is het belangrijk dat u zich inschrijft op BE-alert. Dat kan via de website van Be-Alert.

In geval van een noodsituatie kan u ook via sociale media belangrijke informatie vinden op de facebookpagina of twitteraccount van de stad Diest.

Contact

Integrale veiligheid
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30