Huidige maatregelen

Zes gouden regels

Het overlegcomité van 24 maart 2021 heeft beslist om enkele nieuwe maatregelen te nemen. Een volledig overzicht van de huidige coronamaatregelen vind je hier

Het blijft belangrijk om de zes gouden regels te blijven respecteren. Deze zijn verplicht:

 • De hygiënemaatregelen blijven essentieel (bv. handen wassen, hoest- en nieshygiëne,…)
 • Buitenactiviteiten krijgen waar mogelijk de voorkeur. Waar nodig moeten binnenruimtes voldoende verlucht worden.
 • Er moeten extra voorzorgsmaatregelen worden genomen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
 • De veiligheidsafstand van 1,5 meter is de norm, behalve voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling of tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauw contact, voor kinderen tot en met 12 jaar onderling en tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds. Draag een mondmasker als je je niet aan de veiligheidsafstand kan houden.
 • Het is noodzakelijk dat iedereen zijn nauwe contacten zo veel mogelijk beperkt. Onder “nauwe contacten” verstaan we een contact van meer dan 15 minuten zonder de veiligheidsafstand te respecteren en zonder masker. In deze fase van de epidemie is het aanbevolen dat elke persoon zich beperkt tot 1 nauw contact.
 • Samenscholingen zijn beperkt tot maximaal 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend). Uitzonderingen in het ministerieel besluit buiten beschouwing gelaten.

Sociaal leven

 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Samenkomsten buiten: je mag met maximaal 4 mensen buiten samenkomen, op veilige afstand.

Economisch leven

 • Telewerk is verplicht, overal waar het kan. Waar telewerk niet mogelijk is, zijn mondmaskers en ventilatie verplicht. Bedrijfskantines zijn dicht. De controles op verplichte telewerk worden opgedreven en verscherpt.
 • Niet-essentiële winkels mogen enkel klanten ontvangen op afspraak, waarbij het maximaal aantal klanten dat tegelijk binnen mag, afhangt van de grootte van de winkel en met een absoluut maximum van 50 personen. Twee personen uit hetzelfde gezin mogen samen de winkel binnen.
 • Leveringen aan huis en 'click-and-collect' blijven mogelijk op voorwaarden dat er geen fysiek contact is en de winkelruimte niet betreden wordt.
 • Essentiële winkels (onder meer voedingswinkels, apothekers, maar ook winkels voor hygiëne-producten, kledingstoffen, bloemen en planten, telecomwinkels en kranten- en boekenwinkels) mogen klanten blijven ontvangen zonder afspraak.
 • Niet-medische contactberoepen (inclusief kappers, grimeuses, wellness, massage, nagelsalons, schoonheidssalons, tatoeage- en piercingsalons) moeten op zaterdag 27 maart 2021 sluiten.
 • Niet-essentiële reizen blijven verboden tijdens de paasvakantie. De grenscontroles worden gevoelig opgevoerd.
 • De vakantieparken en campings zijn open gegaan op maandag 8 februari 2021. In vakantieparken gaan geen indoor- en outdooractiviteiten door. Subtropische zwembaden, restaurants en bars zijn gesloten. Maaltijden worden genuttigd in de vakantiehuisjes, per gezin.
 • Hotels en B&Bs blijven open, maar de restaurants en bars zijn gesloten. Maaltijden worden genuttigd op kamer.

Jeugd en onderwijs

 • De lessen van alle onderwijsniveaus (lager en secundair onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, hoger onderwijs en sociale promotie) worden opgeschort van 29 maart tot en met 2 april 2021. Kleuterscholen blijven open. Er mogen nog wel examens georganiseerd worden in de week voor de paasvakantie.
 • Tussen 29 maart en 2 april 2021 wordt voor kinderopvang gezorgd voor niet-telewerkbare functies en voor personen die in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. De lessen hervatten na de paasvakantie op maandag 19 april, indien mogelijk volledig als contactonderwijs voor het secundaie niveau.
 • Jeugdkampen en extra-curriculaire activiteiten voor scholieren blijven mogelijks in beperkte groepen van maximaal 10 jongeren en zonder overnachting.