Captatieverbod

Captatieverbod

Omwille van de langdurige droogte kan de Gouverneur van een captatieverbod uitvaardigen voor een aantal waterlopen in de provincie. Dit verbod houdt in dat het verboden is om water op te pompen uit de waterlopen die in het verbod vermeld staan omdat het waterpeil van deze waterlopen te laag is.

In het captatieverbod staat doorgaans geen einddatum vermeld: het geldt steeds totdat het wordt opgeheven, totdat de kritische toestand van de waterstanden voorbij is. Op de website van GEO Vlaams-Brabant kan je de situatie per waterloop opvolgen.

Huidige situatie

Momenteel is er geen captatieverbod meer van toepassing.

Contact

Integrale veiligheid
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
16:00 - 19:00
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
09:00 - 12:30
Gesloten
Gesloten
09:00 - 12:30