Wettelijk samenwonen (verklaring)

Wie als koppel wettelijk wil samenwonen, kan hiervoor een verklaring afleggen bij de dienst Bevolking van de gemeenschappelijke verblijfplaats.

Voorwaarden

  • Meerderjarig;
  • Handelingsbekwaam;
  • Niet verbonden zijn door een huwelijk of andere vorm van geregistreerd partnerschap;
  • Ingeschreven zijn op hetzelfde adres.

Procedure

Het koppel komt langs bij de dienst Bevolking met de identiteitskaart. Maak een afspraak. De verklaring wettelijke samenwoonst wordt onmiddellijk opgemaakt en ondertekend.

Als er een einde komt aan de samenwoonst, moet ook de verklaring beëindigd worden. Dit gebeurt dus niet automatisch bij adreswijziging. De beëindiging gebeurt met onderlinge toestemming of eenzijdige ontbinding via deurwaardersexploot. De kosten van de deurwaarder vallen ten laste van diegene die de samenwoonst opzegt.

De wettelijke samenwoonst wordt automatisch beëindigd bij:

  • Huwelijk van één van de partners
  • Overlijden van één van de partners

Opgelet

Wettelijk samenwonen tussen Belgen en niet-Belgen is niet meteen mogelijk bij de dienst Bevolking. 

Bedrag

Gratis

Nodig

  • Identiteitskaarten
  • Niet-Belgen dienen een bewijs van ongehuwde staat met de nodige legalisatie en vertaling mee te brengen en een attest dat je volgens jouw nationaliteit een verklaring van wettelijke samenwoonst mag afleggen.

Contact

Burgerzaken - Burgerlijke stand
Grote Markt 1
3290 Diest
België
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
16:00 - 19:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
13:30 - 16:00
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:30
Enkel op afspraak
09:00 - 12:00
Enkel op afspraak
Gesloten
Enkel op afspraak
Warning 11 juli gesloten